Trần Tuấn Hùng

Tư vấn về điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản

Em bắt đầu từ tháng 8/2015 và đến hết tháng 1/2016 này em hết hợp đồng lao động và nghỉ sinh luôn. Em dự kiến sinh vào tháng 3/2016. tức là em đã đóng bảo hiểm đủ 6 tháng ( tháng 8,9,10,11,12 và tháng 1). Vậy em có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ạ?Em đóng năm 2015 thì đóng mức lương 3.317.000, còn em đóng tháng 1/2016 lại đóng mức lương thay đổi là 3.745.000. vậy em mức hưởng sẽ là thế nào ạ?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến cho Công ty Luật Minh Gia. Về vấn đề của bạn, Luật Minh Gia xin được giải đáp như sau:

Tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với người lao động như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”


Theo quy định tại điều luật này thì lao động nữ sinh con đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thi sản. Bạn đóng bảo hiểm từ tháng 8/2015 đến hết tháng 1/2016 và dự sinh vào tháng 3/2016. Như vậy, trong thời gian 12 tháng trước sinh (tính từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016) bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 6 tháng do đó bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Về mức hưởng thai sản được quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”
 
Theo đó, bạn có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 6 tháng do đó, mức hưởng chế độ thai sản của bạn là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc.Bạn đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước nghỉ việc với 2 mức lương trong đó 5 tháng có mức là 3.317.000 và 1 tháng mức 3.745.000, do đó mức hưởng chế độ thai sản của bạn bằng 100% mức lương bình quân là ((3.317.000 x 5) + 3.745.000)/6.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Nguyễn Thanh Quý – Công ty Luật Minh Gia
 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí