Cà Thị Phương

Tư vấn về điều kiện hưởng BHXH một lần và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tôi làm việc cho cơ quan nhà nước từ ngày 1/4/2014 đến tháng 1/2016, tôi được đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tôi viết đơn xin nghỉ việc và được thủ trưởng đơn vị đồng ý

Như vậy tôi được cơ quan chi trả như thế nào? Bảo hiểm xã hội quy định 1/1/2016 được 2 tháng tiền lương chứ không như cũ là 1,5 tháng tiền lương. Tôi xin nghỉ tháng 1 năm 2016 có phải sang tháng 1 năm 2017 tôi mới được nhận chế độ bảo hiểm xã hội hay không? Bảo hiểm thất nghiệp tôi được nhận như thế nào? cho tôi biết thủ tục hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp, thời gian nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia với trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn được tính từ 1/4/2014 đến tháng 1/2016 là 1 năm 10 tháng.
 
Theo Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần và mức hưởng như sau:
 
1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.
 
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
 
2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
 
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
 
3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
 
a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.”
 
Trường hợp của bạn chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội  thì sau một năm nghỉ việc bạn mới có thể nhận được bảo hiểm xã hội một lần tức là đến tháng 1/2017 bạn mới được nhận. Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thời gian đóng từ năm 2014 sẽ được hưởng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm.
 
Thứ hai, về bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm ; Hỗ trợ Học nghề; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
 
Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, bạn phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
 
Căn cứ vào Điều 16 Nghị định 28/2015/ NĐ-CP, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm:
 
+ Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
 
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định thôi việc;
 
+ Sổ bảo hiểm xã hội.
 
Sau khi nhận đủ hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nếu đủ điều kiện hưởng thì thời điểm hưởng sẽ  được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
Đồng thời để được nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bạn có trách nhiệm trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp: ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; Trường hợp bất khả kháng.

Bên cạnh việc được nhận trợ cấp thất nghiệp nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm bạn còn được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; nếu học nghề còn được hỗ trợ học nghề.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về điều kiện hưởng BHXH một lần và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Phương Lan – công ty Luật Minh Gia 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí