Bùi Thanh Hương

Tư vấn về chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với viên chức

Luật sư tư vấn về các trường hợp, chế độ được hưởng khi viên chức nghỉ hưu trước tuổi như sau: Tôi, phụ nữ 50 tuổi, công tác trong ngành giáo dục, hệ số lương hiện tại 4.98, phụ cấp thâm niêm 29%, phụ cấp vượt khung 5%, ưu đãi sư phạm 30%. Nhờ luật sư tư vấn giúp, tôi về hưu trước tuổi trong giai đoạn nào là có lợi nhất; cách tính trợ cấp thôi việc và tiền lương hưu hàng tháng là bao nhiêu. Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:
 
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:
 
Do là viên chức nên sẽ có hai trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, theo Luật bảo hiểm xã hội hoặc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế.
 
Nếu bạn được nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, thì bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí như khi nghỉ hưu đúng tuổi, ngoài ra còn được hưởng trợ cấp. Các quyền lợi được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:
 
2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội
 
 
Nếu bạn nghỉ hưu trước tuổi theo Luật bảo hiểm xã hội 2006 và 2014 đều quy định, người lao động phải suy giảm khả năng lao động mới được nghỉ hưu. Về mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006:
 
2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
 
Khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
 
3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
 
Như vậy, nếu bạn nghỉ năm 2015 thì từ năm 2016 trở đi, mỗi năm mức lương hưu vẫn sẽ giảm 1% theo luật cũ mà không bị giảm trừ 2% theo luật mới vì Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
 
Người lao động đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11.
 
Trường hợp bạn nghỉ hưu năm 2016, thì mỗi năm tiếp theo sẽ giảm trừ 2%. Do bạn không nêu cụ thể số năm đóng bảo hiểm nên không thể tính chính xác tiền lương hưu bạn được hưởng. Bạn có thể tham khảo cách tính tại bài viết tương tự sau đây:

>> Cách tính thời gian và mức lương hưu được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trân trọng.

Chuyên viên Khánh Linh - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí