Hoàng Thị Nhàn

Tư vấn về chế độ hưu trí

Mẹ tôi sinh năm 1960, đi làm ở trường mầm non được 30 năm nhưng thời gian đóng bảo hiểm tính đến năm 2015 mới được 20 năm. Trước khi đi làm, mẹ tôi có tham gia trong quân đội làm thanh niên xung phong được 2 năm. Hiện nay sức khỏe mẹ tôi rất yếu muốn về hưu trước trong năm 2015 thì phải làm thế nào? Và được tính lương như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tính đến năm nay, mẹ bạn sẽ được 55 tuổi và 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Về chế độ hưu trí, Điều 50 Khoản 1 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Như vậy, trong năm nay khi mẹ bạn đủ 55 tuổi và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mẹ bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo đúng quy định của Điều này. Bên cạnh đó, Luật bảo hiểm xã hội còn quy định về chế độ hưu trí đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động. Cụ thể, Điều 51 quy định:

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Hiện tại sức khỏe đang yếu thì mẹ bạn có thể tiến hành giám định sức khỏe qua sự giới thiệu của nơi mẹ bạn làm việc để xác nhận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Nếu có xác nhận của Hội đồng y khoa cấp tỉnh về việc suy giảm khả năng lao động này thì mẹ bạn có thể hưởng chế độ hưu trí khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

 

Trân trọng.
C.V: Ngô Thị Thùy Linh – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí