Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về chế độ hưu trí đối với người lao động chưa đủ tuổi về hưu

Tư vấn trường hợp hỏi về: Công ty có 1 số CBCN viên Nam đủ 55 tuổi trở lên, nữ đủ 50 tuổi trở lên mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi . Chúng tôi không biết số CBCNV đó liệu có được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi không ? và nếu được hưởng thì theo nghị định nào của chính phủ ? CBCNV chúng tôi đang rất hoang mang không biết hỏi ai và phải làm như thế nào ? Cụ thể như sau:

 

Nội dung đề nghị tư vấn:

Kính thưa quý công ty tôi xin được tư vấn 1 việc về chế độ người lao động như sau : Công ty chúng tôi  là công Ty TNHH X - Hà Nội là  công ty TNHH 2 thành viên 100% vốn nhà nước . Do Tổng  công ty G - Cty TNHH góp vốn 50% . 50% còn lại do công Ty TNHH NN 1 thành viên thương mại B góp vốn .Công ty được thành  lập năm 2004 là công ty nhà nước  hoạt động độc  lập theo luật doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội 100% cho người lao động . Số cán bộ công nhân viên chủ yếu là chuyển từ công ty TNHH NN 1 thành viên X và  DV tông hợp G sang . Đến tháng 6/2015  công ty  TNHH NN 1 thành viên thương mại  du lich và  DV tông hợp X đã làm xong thủ tục cổ phân hóa . 1 số CBCNV của họ  có nhu cầu nghỉ hưu trước tuổi đều được  giải quyết  theo  chế độ  chính sách cổ phần hóa  của   nhà nước .Công ty chúng tôi hiện có 2 người là đại diện phần vốn góp của Ty TNHH NN 1 thành viên thương mại B  đều được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi . Đến nay phần vốn góp của Tổng công ty G vẫn chưa cổ phần hóa . Hiện nay trong  công ty chúng tôi  có 1 số CBCN viên Nam đủ 55 tuổi trở lên , nữ đủ 50 tuổi trở lên mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi. Chúng tôi không biết số CBCNV đó liệu có được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi không ? và nếu  được hưởng thì theo nghị định nào của chính phủ ? CBCNV chúng tôi đang rất hoang mang không biết hỏi ai và phải làm như thế  nào  từ xưa đến nay chúng tôi làm việc trong công ty mô hình 100% vốn nhà nước nhưng hiện nay quyền lơi chế độ thì không biết hỏi ai . Rất mong quý công ty tư vẫn cho chúng tôi . Xin chân thành  cảm ơn 
 
Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Các cán bộ, công nhân viên Nam đủ 55 tuổi trở lên , nữ đủ 50 tuổi trở lên tại công ty của bạn sẽ được nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại điều 50, Luật bảo hiểm xã hội 2006 hoặc điều 8, nghị định 108/2014/ NĐ-CP như sau:
 
“ Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu
 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
 
b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định”.

Nghị định 108/2014/ NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế có quy định về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi như sau:
 
“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi
 
1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
 
a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
 
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
 
c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.
 
2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
 
3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
 
4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

 

Trân trọng!
CV: Ngọc Anh – Công ty luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí