Tuấn Luật sư

Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động do hết thời hạn

Em làm việc cho một công ty, bắt đầu ký hợp đồng vào đầu tháng 8, đến đầu tháng 8 này là hết hạn hợp đồng. Nếu hết hạn hết đồng em không muốn ký tiếp nữa nhưng chỉ báo trước có 2, 3 ngày thì có phải bồi thường hay thiệt hại gì không ạ? Mong luật sư tư vấn giúp ạ!


Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 quy định Hợp đồng lao động được chấm dứt khi hết hạn hợp đồng lao động trong hợp đồng lao động quy định thì được.

Như vậy, đến thời hạn kết thúc thực hiện hợp đồng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt, nếu các bên có nhu cầu thì có thể giao kết hợp đồng lao động mới.

Việc người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động phát sinh khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Trường hợp này của bạn không phải đơn phương chấm dứt HĐLD mà hợp đồng kết thúc do tự động hết thời hạn thực hiện hợp đồng lao động. Nếu bạn không muốn ký kết hợp đồng lao động mới thì cũng không có nghĩa vụ phải báo trước về việc không giao kết hợp đồng lao động mới. Do vậy, trường hợp này bạn không phải bồi thường thiệt hại cho người lao động, trừ trường hợp giữa bạn và công ty có thỏa thuận về việc này.

Trân trọng!
Cv. Nguyễn My - Công ty luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí