Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về cách tính 12 tháng trước sinh để hưởng chế độ thai sản.

Luật sư tư vấn về cách tính 12 tháng trước sinh để hưởng chế độ thai sản. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Dear Anh/ Chị. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về cách tính 12 tháng trước khi sinh. Do công ty làm ăn thua lỗ nên cắt giảm nhân sự. Tôi có bầu được 3 tháng thì sức khoẻ yếu đi làm xa nên tôi chủ động xin nghỉ làm . Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 10/2012 đến tháng 4/2019 thì chấm dứt hợp đồng và ngưng đóng bảo hiểm. Tôi dự sinh ngày 09/11/2019. Vậy tôi có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thai sản hay không? Rất mong phản hồi từ phía văn phòng luật sư. 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc tính thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

Trường hợp của bạn, nếu bạn sinh con vào ngày 09/11/2019 thì tháng 11/2019 sẽ không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh. Do đó, thời gian 12 tháng trước khi sinh trong trường hợp của bạn được tính từ tháng 11/2018 - 10/2019.

Thứ hai, về việc hưởng chế độ thai sản.

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

…”

Do bạn đã đóng BHXH từ tháng 10/2012 đến tháng 4/2019 thì chấm dứt hợp đồng, ngưng đóng bảo hiểm và thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn được tính từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019, bạn đã đóng BHXH được 6 tháng (từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019) nên bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Tư vấn miễn phí