1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Lao động
 • Tư vấn về các chế độ được hưởng khi NLĐ chết do tai nạn lao động

  • 22/04/2016
  • Nguyễn Thị Hương
  • Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao đọng thì được hưởng những chế độ gì?


  Nội dung tư vấn:

  Kính thưa Luật sư. Bạn tôi làm việc tại các công trường, khi đi từ công trường về kho công trường thì bị tai nạn tử vong. Như vậy bạn tôi bị chết do tai nạn lao động. Tôi xin hỏi Luật sư: Công ty của bạn ấy có tham gia BHXH-TN-YT đầy đủ. Nhưng hồ sơ tai nạn để xét tai nạn lao động nộp lên cơ quan BHXH thì chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất do tai nạn lao động. Công ty của bạn ấy thực hiện các thủ tục bồi thường như sau: Lương của bạn ấy là 2.56 Số tiền bồi thường là 2.56 x 1.150.000 x 30 tháng = 88.320.000đ Tiền viện phí và các chi phí đưa bạn ấy về nhà là : 90.500.000 đ Tiền lo chi phí đám tang là 22.000.000 đ mua bao hiểm tai nan con người chi tra: 10.000.000 đ Hồ sơ nộp BHXH hưởng tử tuất là : Tai nạn rủi ro (không phải tai nạn lao động) Như vậy công ty của bạn ấy chi trả đủ theo luật chưa ạ. nếu thiếu thì thiếu như thế nào ? Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp. tiền đưa gia đình là 40.000.000 đ.

  Trả lời:

  Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin tư vấn trường hợp này của bạn như sau:

  Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn của bạn chết do tai nạn lao động và bạn của bạn có tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, như vậy, bạn của bạn sẽ được hưởng những chế độ sau:

  Thứ nhất, tại Điều 144 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

  “Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

  2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.”

  Như vậy, bạn của bạn sẽ được công ty thanh toán các khoản viện bao gồm cả các khoản mà bảo hiểm y tế không chi trả. Ngoài ra, bạn của bạn cũng được trả đủ lương trong những ngày nghỉ để điều trị.

  Thứ hai, bạn của bạn sẽ được công ty bồi thường các khoản tiền theo quy định tại Điều 145 Bộ luật lao động 2012:

  “Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

  b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.”

  Như vậy, theo quy định trên, thì nhân thân của bạn bạn sẽ nhận được một khoản bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Trong trường hợp của bạn bạn là ít nhất bằng: 2.56 x 1.150.000 x 30 tháng = 88.320.000đ.

  Thứ ba, trợ cấp mai táng được quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

  “Điều 66. Trợ cấp mai táng

  1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

  a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

  b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

  2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

  Như vậy, thì thân nhân của bạn bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết, tức là được hưởng số tiền: 10 x 1.150.000đ = 11.500.000đ.

  Thứ tư, là trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

  “1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

  a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

  b) Đang hưởng lương hưu;

  c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;”

  Như vậy, thân nhân của bạn bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do bạn bạn chết do tai nạn lao động.

  Đối chiếu với các quy định trên, thì công ty bạn chi trả và bồi thường cho gia đình bạn bạn là đúng theo quy định pháp luật. Ngoài các khoản tiền đó thì gia đình bạn bạn sẽ được bên Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về các chế độ được hưởng khi NLĐ chết do tai nạn lao động. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng.
  C.V Hoàng Thu – Công ty Luật Minh Gia.

Bài viết nổi bật