Hoài Nam

Tư vấn về bồi thường và mức trợ cấp khi bị tại nạn lao động

Nội dung yêu cầu tư vấn: Chào luật sư, cho em hỏi: Em có người anh làm công nhân ép cọc bê tông gặp tai nạn nên tử vong. Bỏ lại 2 con nhỏ và vợ trẻ. Luật sư tư vấn giúp em người anh của em được bồi thường bao nhiêu và có được hưởng trợ cấp hàng tháng không nếu được thì bao nhiêu. Trân thành cảm ơn luật sư.


Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tường và lựa chọn Luật Minh Gia, Đối với trường hợp của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 điều 142 BLLĐ thì : “ Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.”
 

Tư vấn về bồi thường và mức trợ cấp khi bị tại nạn lao động

Tư vấn về bồi thường và mức trợ cấp khi bị tại nạn lao động


Điều 145 BLLĐ quy định về quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp :

“1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.”

Như vậy căn cứ theo điều 142, điều 145 BLLĐ, đối với trường hợp của bạn thì nếu anh của bạn do trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng lao động mà bị tai nạn dẫn tới tử vong, nếu:

+ Anh của bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng theo chế độ tai nạn lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

+ Anh bạn không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng mức trợ cấp như sau :

- Nếu tai nạn xảy ra không phải do lỗi của anh bạn thì người thân sẽ được hưởng trợ cấp bằng ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

- Nếu tai nạn xảy ra do lỗi của anh bạn thì sẽ được hưởng trợ cấp bằng ít nhất 40% của ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

 

Trân trọng
Luật gia Lê Yến - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí