Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về bảo hiểm xã hội tự nguyện và nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

Luật sư tư vấn về trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội 1 lần. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Hiện tại, vợ tôi đang làm nhân viên thiết bị trường học ở Lai Châu. Vợ tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được hơn 6 năm rồi. Bây giờ vợ tôi muốn về Nam Định chuyển nghề làm nghề tự do.

1.Vậy vợ tôi đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có thể chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được không?

+ Nếu được thì thủ tục chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? 

+ Cách thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? (mức đóng và hình thức đóng)

+ Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao lâu thì được hưởng lương hưu? 

2. Vì làm nghề tự do thường không ổn định cho nên nếu vợ tôi không muốn đóng bảo hiểm xã hội nữa thì có thể rút tiền 1 cục ở Nam Định không? Nếu có thì thủ tục rút tiền gồm những giấy tờ gì? Kính mong luật sư giải đáp cặn kẽ giúp tôi. Chân thành cảm ơn!  

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Khoản 4 điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, vợ bạn chuyển sang lao động tự do và không thuộc đối tượng quy định tại điều 1 Luật trên hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

+Về thủ tục chuyển sang đóng BHXH tự nguyện.

Điều 24 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ, nơi đăng ký BHXH tự nguyện, theo đó, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (theo Mẫu TK1-TS) và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để được lập danh sách tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Không quá 5 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trong sổ BHXH của chị từ tham gia BHXH bắt buộc sang BHXH tự nguyện.

+ Hình thức đóng và mức đóng:

Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về các phương thức đóng BHXH tự nguyện bao gồm:

“a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 03 tháng một lần;

c) Đóng 06 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.”

Và với mức đóng BHXH tự nguyện, điều 10 Nghị định trên quy định như sau:

“1.Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

2. Mức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

…”

Như vậy, tùy thuộc vào tình hình và điều kiện tài chính, vợ bạn có thể chọn mức đóng và phương thức đóng thích hợp, tuy nhiên, mức thu nhập làm cơ sở đóng thấp nhất phải bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn và không được quá 20 lần mức lương cơ sở.

+ Về việc hưởng lương hưu:

Khoản 2 điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

“Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ hưu trí từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này;

…”

Trong đó, thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần (Khoản 1 điều trên).

Do đó, vợ bạn cần đảm bảo độ tuổi cũng như thời gian tính hưởng chế độ hưu trí theo quy định điều trên để được hưởng chế độ hưu trí.

Thứ hai, về BHXH một lần.

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định:

“Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, sau 1 năm nghỉ việc, vợ bạn không tham gia BHXH tự nguyện hoặc đã đóng BHXH tự nguyện nhưng đã ngừng đóng 1 năm mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì có thể yêu cầu nhận BHXH một lần.

Khi đó, thủ tục nhận BHXH một lần với vợ anh sẽ được thực hiện như sau:

Vợ bạn tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú (trong trường hợp BHXH tỉnh thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần), trong đó, thành phần hồ sơ bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động;

- Văn bản ủy quyền ( nếu có);

- Giấy tờ chứng minh nhân thân của người nhận bảo hiểm.

Trong trường hợp vợ bạn đang cư trú (thường trú, tạm trú) tại Nam Định thì vợ bạn có thể nộp hồ sơ nhận BHXH một lần tại Nam Định.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí