Luật sư Trần Khánh Thương

Nghỉ chờ hưu trước 3, 4 tháng hưởng chế độ gì?

Trợ cấp thôi việc là quyền lợi của người lao động được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động và đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy trong trường hợp người lao động nghỉ hưu thì có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Mức chi trả là bao nhiêu? Công ty Luật TNHH Minh Gia giải đáp vướng mắc này thông qua bài tư vấn sau:

Câu hỏi:

Tôi làm việc đến nay đã 27 năm, đúng tuổi nghỉ hưu của tôi vào tháng 4/202x. Nhưng tôi muốn nghỉ việc vào tháng 12/202x trước thời hạn 4 tháng có được không? Và lúc này khi về hưu tôi được hưởng chế độ như nào?

Trả lời:

Cảm ơn bác đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bác, chúng tôi xin đưa ra giải đáp tư vấn như sau:

Theo thông tin bác cung cấp: Bác đủ điều kiện nghỉ hưu vào tháng 4/202x, tuy nhiên bác muốn xin nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng lao động) từ tháng 12/202x trước khi đủ điều kiện nghỉ hưu 4 tháng.

Khi bác chấm dứt hợp đồng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu (còn thiếu 4 tháng tuổi để nghỉ hưu), bác có thể được hưởng các chế độ sau:

- Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc

 Tại điều 46, Bộ Luật Lao động 2019 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

“Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

>> Tư vấn quy định về chế độ khi nghỉ chờ hưu, gọi: 1900.6169

Căn cứ quy định trên thì trường hợp người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi hưởng lương hưu mà chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật (theo các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật lao động 2019) thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định. Do đó, khi bác chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật và chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì bác vẫn được giải quyết hưởng trợ cấp thôi việc.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc là mỗi năm làm việc được hưởng ½ tháng lương bình quân của 6 tháng liền kề theo HĐLĐ trước khi nghỉ việc. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

-  Thứ hai, về trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ khoản 1 Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định về Điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp như sau:

"Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

...”

Từ đó, có thể thấy lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí sẽ không nhận được trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp bác nghỉ việc trước khi đủ điều kiện hưởng lương hưu thì vẫn thuộc đối tượng được trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 49 nêu trên. Tuy nhiên, vì nghỉ việc trước khi đủ điều kiện hưởng lương hưu 4 tháng, nên bác chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp đến thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu.

- Thứ ba, về việc hưởng lương hưu

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu thì người lao động phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên đồng thời đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật lao động.

Đối chiếu quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 thì:

“Điều 169. Tuồi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ

...”

Theo những thông tin mà bác cung cấp, bác đã đóng bảo hiểm xã hội được trên 20 năm( hơn 27 năm) vì vậy bác đã đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Khi đủ tuổi vào năm 2023 thì bác sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy đối với trường hợp trên, bác muốn nghỉ việc khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì bác có thể được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật, ngoài ra, bác vẫn sẽ được hưởng lương hưu khi bác đủ tuổi trong năm 20xx.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí