LS Trần Liên

Tư vấn thủ tục sửa đổi, bổ sung nội quy lao động.

Nội quy lao động là quy định do công ty ban hành điều chỉnh các vấn liên quan đến người lao động, nội quy lao động không được trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số quy định tại nội quy không còn phù hợp thì doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi, bổ sung để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

1. Luật sư tư vấn về vấn đề sửa đổi, bổ sung nội quy lao động

Khi các quy định tại nội quy lao động trái quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung nội quy lao động.

Do đó, nếu doanh nghiệp bạn gặp vấn đề này và chưa biết phải thực hiện thủ tục như thế nào để phù hợp quy định pháp luật thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp kịp thời.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Quy định pháp luật về sửa đổi, bổ sung nội quy lao động

Câu hỏi: Chúng tôi là Công ty Đại chúng, quy mô 200 người. Hiện nay công ty tôi đang áp dụng thời gian làm việc là 8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần.

Thời gian làm việc: Sáng từ: 7:30 đến 12:00 ;Chiều từ 13;00 đến 16:30 ;Nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, chúng tôi muốn thay đổi thời gian làm việc thành 44 giờ/tuần (thay vị 40 giờ như trước) .

Vậy công ty tôi cần phải làm thủ tục gì để phù hợp với quy định của Pháp luật?

Chúng tôi có cần phải sửa đổi Nội quy Lao động không? có phải đăng ký lại NQLĐ không và thủ tục như thế nào?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất ,việc thay đổi 44 giờ/ 1 tuần làm việc là phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 104 Bộ luật lao động năm 2012 quy định thời giờ làm việc bình thường như sau:

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Theo quy định trên, người lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc tuần; Trường hợp làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ /1 ngày, nhưng không quá 48 giờ/ 1 tuần.

Như vậy, việc công ty bạn muốn thay đổi giờ làm việc từ 40 giờ/1 tuần sang 44 giờ/ 1 tuần là phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc thay đổi này phải được quy định trong nội quy lao động của công ty. Vì vậy, công ty phải thực hiện việc sửa đổi nội dung nội quy lao động và thực hiện đăng kí lại nội quy lao động.

Thứ hai, thủ tục đăng kí lại nội quy lao động.

Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP về  Đăng ký nội quy lao động và hiệu lực của nội quy lao động :

“1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh. 

2. Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động. 

4. Khi nhận được văn bản thông báo nội quy lao động có quy định trái với pháp luật, người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động. 

5. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động. 

6. Hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động quy định tại Khoản 4 và 5 Điều này được thực hiện như đăng ký nội quy lao động. 

7. Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động. 

8. Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

9. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.”

Theo quy định này, những đơn vị sử dụng lao động có 10 người lao động trở lên thì phải đăng kí nội quy lao động. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực thì người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện việc đăng kí lại nội quy lao động.

Trường hợp này, công ty bạn sử dụng trên 200 lao động nên phải có nghĩa vụ đăng kí nội quy lao động. Hiện tại trong nội quy lao động của công ty đang quy định thời gian làm việc là 8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần. Nếu công ty muốn thay đổi thời gian làm việc sang 44 giờ /1 tuần thì công ty phải thực hiện thủ tục sau:

- Lấy ý kiến tham khảo từ tổ chức đại diện tập thể người lao động tại công ty;

- Đăng kí lại nội quy lao động.Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày sửa đổi  nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

*Hồ sơ đăng kí lại nội quy lao động bao gồm:

+Văn bản đề nghị đăng kí lại nội quy lao động;

+Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định tới kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+Biên bản góp ý của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở;

+Nội quy lao động đã sửa đổi, bổ sung.

* Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Người sử dụng lao động phải đăng ký lại nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký lại  nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn thủ tục sửa đổi, bổ sung nội quy lao động.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí