LS Trần Liên

Tư vấn phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ xã không chuyên trách

Chào luật sư cho tôi được hỏi nội dung như sau: hiện nay tôi đang là cán bộ hợp đồng bán chuyên trách Giao thông thủy lợi ở xã tôi chit được hưởng phụ cấp là 700 nghìn đồng, hiện tại tôi lại được bầu làm chức vụ phó chủ tịch hội nông dân xã vậy cho tôi hỏi phụ cấp của tôi có được hưởng 100 % phụ cấp của chức danh mới không. Và phụ cấp của tôi là bao nhiêu

Trả  lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Nghị  định 29/2013 ngày 8/4/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/ NĐ- CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định:

"... Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định những nội dung sau:

a. Quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

b. Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ…".

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

 
Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 
“Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

1. Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung;

2. Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung;

3. Cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 tháng lương tối thiểu chung.”


Theo quy định trên mức phụ cấp của từng chức danh, số lượng và chức danh những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố sẽ theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố và chế  độ phụ cấp dựa vào quy định trên.

 
Do đó, tùy từng tỉnh, thành phố khác nhau dựa vào số lượng chức danh, cũng như ngân sách của từng địa phương thì UBND tỉnh sẽ đưa ra các quyết định quy định về mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã.
 
Như vậy, trường hợp này việc bạn là cán bộ không chuyên trách và kiêm nhiệm hai chức danh thì phải căn cứ vào  quyết định của UBND tỉnh nơi mình đang công tác để tính phụ cấp của bạn.
 
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ xã không chuyên trách. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV.Trần Liên – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí