Trần Tuấn Hùng

Tư vấn khi nào được tham gia đóng BHXH tự nguyện

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Tôi sinh năm 1958 đang làm chủ tịch hội LHPN xã đã đóng BHXH được 14 năm 3 tháng. Nay tôi nghỉ công tác thì có được tham gia đóng tiếp BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu không? Quy định thế nào mong được tư vấn, tôi xin cảm ơn.

>> Tư vấn thắc mắc về Chế độ hưu trí qua tổng đài: 1900.6169

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, bạn là cán bộ chuyên trách cấp xã theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

“Điều 3. Chức vụ, chức danh

1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

...

e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

...”

Như vậy, điều kiện hưởng lương hưu của bạn theo Khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là đủ 55 tuổi trở lên và đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

..

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.”

Do đó, bạn chưa đủ điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nêu trên. Bạn có thể lựa chọn giải pháp hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

“Điều 8. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

1.2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

1.3. Người lao động giúp việc gia đình;

1.4. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

1.5. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

1.6. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

1.7. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

1.8. Người tham gia khác.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến BHXH tự nguyện.”

Tuy nhiên, nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng của bạn sẽ là từ 55 tuổi trở lên (đối với nữ) và có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên theo quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.”

Tư vấn khi nào được tham gia đóng BHXH tự nguyện

>> Tư vấn Pháp luật về tinh giảm biên chế theo quy định pháp luật

Ngoài ra, bạn tham khảo nội dung tư vấn áp dụng VBPL tại thời điểm gửi câu hỏi như sau:

Thứ nhất, chị sinh năm 1958 là quá độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật ( 55 tuổi) . Trường hợp chị nghỉ công tác thì có được tham gia đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu phải căn cứ theo quy định Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về điều kiện hưởng lương hưu như sau:


" 1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm "

Cụ thể thì chị đóng được BHXH được 14 năm 3 tháng được làm tròn 14 năm đóng BHXH theo quy định Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP và độ tuổi 57 thì chị sẽ không được hưởng chế độ nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội quy định như trên.

Thứ hai, đối với trường hợp của chị sẽ được hưởng chế độ BHXH 1 lần quy định Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:
 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 
d) Ra nước ngoài để định cư.

Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần :

+  Sổ bảo hiểm xã hội.

+  Quyết định nghỉ việc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội

Nộp hồ sơ : Chị nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm ( trụ sở nơi cơ quan đóng BHXH cho chị)

Thời gian giải quyết: Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng lương hưu; mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trân trọng!

Luật gia: P.T.Nguyệt - Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí