Phạm Liên

Tư vấn giải đáp thắc mắc liên quan đến BHXH

Chào Luật sư. Tôi muốn hỏi về vấn lao động liên quan đến sổ BHXH. Đơn vị tôi có 1 lao động nghỉ việc từ tháng 4/2018. Đơn vị đã làm thủ tục chốt sổ BHXH trong tháng 5/2018

Câu hỏi: Chào Luật sư. Tôi muốn hỏi về vấn lao động liên quan đến sổ BHXH. Đơn vị tôi có 1 lao động nghỉ việc từ tháng 4/2018. Đơn vị đã làm thủ tục chốt sổ BHXH trong tháng 5/2018. nhưng người lao động không đến lấy sổ, đến nay tháng 5/2019 thì đơn vị nhận đc thông tin từ cơ quan BHXH về việc ng lao động gửi đơn lên tòa án về việc đơn vị không trả sổ BHXH. Vậy, luật sư cho tôi hỏi khi chốt sổ xong có phải làm văn bản thông báo cho NLĐ đến lấy sổ không? Trường hợp NLĐ nghỉ việc đã lâu mà không đến lấy sổ thì giải quyết thế nào? Và việc NLĐ không đến lấy sổ mà gửi đơn lên tòa án như vậy có hợp lý k?Mong sớm nhận được giải đáp của quý Luật sư.Xin cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Với yêu cầu của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, quy định về trách nhiệm của Người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

 

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

 

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

 

Khoản 5, điều 21, Luật BHXH 2014: “5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.”

 

Theo đó, Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

 

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho NLĐ, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Vì bạn không nói cụ thể thời gian nghỉ việc vào ngày mấy nên không xác định được là thời gian chính xác mà đơn vị bạn phải trả sổ bảo hiểm xã hội cho họ.

 

Thứ hai, Pháp luật không có quy định về việc phải có văn bản thông báo với Người lao động về việc đến lấy sổ BHXH khi nghỉ việc. Do đó, Đơn vị bạn không cần phải làm văn bản thông báo với Người lao động về việc đến lấy sổ BHXH. 

 

Phòng Luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Trân trọng. 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn