Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tư vấn chế độ về hưu.

Nội dung yêu cầu tư vấn:Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về các chế độ hưu trí của mẹ tôi, cụ thể như sau: Mẹ tôi sinh năm 1961, hiện đang là CBCNVC từ năm 1985 đến nay. Mẹ tôi đã nhận được thông báo nghỉ hưu từ 01/7/2016. Nay tôi muốn hỏi khi mẹ tôi về hưu từ thời điểm 01/7/2016 này thì sẽ được hưởng những chế độ trợ cấp nào? Nếu mẹ tôi xin nghỉ từ 01/4/2016 này thì sẽ được hưởng những chế độ trợ cấp nào, có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc không ạ?

 
Nội dung yêu cầu tư vấn:
 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, về chế độ hưu trí.

Tính đến năm 2016 thì mẹ bạn đủ 55 tuổi và có khoảng 30 năm đóng BHXH tức là đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
 
Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng
 
1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%....
 

Như vậy, nếu mẹ bạn làm hồ sơ hưởng chế độ hưu trí trong năm 2016 thì mức lương hưu hàng tháng của mẹ bạn như sau: 45% + (15 năm x 3 %) = 90%. Tuy nhiên mức tối đa mà pháp luật cho phép được hưởng là 75%. Do vậy, mức lương hưu hàng tháng của mẹ bạn là 75% trung bình tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. 
 
Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí theo Điều 108 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định hồ sơ bao gồm:
- Sổ bảo hiểm xã hội;
- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí. 

Hồ sơ nộp tại Cơ quan BHXH cấp quận, huyện nơi mẹ bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội. 
 
Ngoài ra, do mẹ bạn có khoảng 30 năm đóng BHXH nên ngoài tiền lương hưu hàng tháng mẹ bạn sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu theo Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:
 
1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
 
2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
”.
 
Tỷ lệ lương hưu = 75% tương ứng với 25 năm đóng bảo hiểm xã hội (45% + (10năm x 3%) = 75%). Theo đó, mẹ bạn có 5 năm để tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu và bằng: 2,5 tháng lương trung bình dùng để đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. 

Thứ hai, về việc mẹ bạn có nguyện vọng nghỉ việc sớm so với quyết định của đơn vị. 

Nếu tính đến tháng 7/2016 mẹ bạn mới đủ 55 tuổi, thì mẹ bạn nên làm việc đến thời điểm này. Khi hết tuổi lao động cũng đồng thời mẹ bạn đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Nên mẹ bạn sẽ được xem xét để hưởng lương hưu ngay sau khi làm việc. 

Nếu mẹ bạn muốn nghỉ việc để chờ hưởng chế độ hưu trí thì có thể thỏa thuận với bên phía đơn vị mình. Tuy nhiên trường hợp này do nghỉ việc để chờ hưởng lương hưu nên đơn vị sẽ không phải trả trợ cấp thôi việc cho mẹ bạn. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn chế độ về hưu.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV: Trường Nghiêm – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169