LS Xuân Thuận

Tư vấn cách tính tiền lương làm thêm và tiền lãi khi công ty chậm trả lương

Em xin chào luật sư! Hiện tại em có 1 thắc mắc nhờ các anh chị tư vấn giúp em. Em đi làm đã gần 4 năm, trong suốt 4 năm em có tăng ca và tổng số giờ tăng ca trong 4 năm đến thời điểm hiện tại là 450 giờ. Vì tính chất công việc nên việc sắp xếp nghỉ bù cũng không thể giải quyết hết số giờ đó của em, và phía công ty cũng chưa trả tiền cho số giờ tăng ca đó.

Em dự định sẽ nghỉ việc trong thời gian tới, vậy anh chị cho em hỏi là khi em nghỉ việc thì công ty có trả tiền tăng ca đó cho em không, và nếu trả thì sẽ tính trên mức lương hiện tại của em bây giờ hay là tính trên từng thời điểm ứng với mức lương của lúc phát sinh tăng ca ạ? Vì tổng số giờ hiện tại của em là cộng dồn của mỗi năm một ít. Mong anh chị có thể giúp em hiểu được vấn đề này.
Cám ơn các luật sư!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới Luật Minh Gia, vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 97 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Căn cứ quy định nêu trên bạn được thanh toán tiền lương cho khoảng thời gian đã làm thêm. Tiền lương làm thêm được tính theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động. Theo Khoản 2 Điều 47 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, “Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”. Như vậy, công ty có trách nhiệm thanh toán tiền lương làm thêm và các quyền lợi khác cho bạn trong thời hạn nêu trên.

Tiền lương làm thêm của bạn xẽ được tính trên mức lương tại thời điểm phát sinh việc làm thêm cộng với tiền lãi của số tiền lương làm thêm đã chậm trả theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương theo Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

"Điều 24. Nguyên tắc trả lương

……Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:
a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;

b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.”

 

Trân trọng!
CV. Danh Thị Huệ - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí