Nguyễn Đức Minh Hiếu

Tư vấn bảo hiểm xã hội về chế độ nghỉ dưỡng sức sau ốm đau

Câu hỏi: Luật sư cho em hỏi về trường hợp dưỡng sức sau ốm đau, phục hồi sức khỏe sau ốm đau.: có một em hậu phẩu thuật đứt dây chằng, đã nghỉ 30 ngày ốm thường. có thể làm nghỉ dưỡng sức được cho trường hợp này không? quy định thế nào? em xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau như sau:

“Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”.

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau chỉ được áp dụng trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe chưa phục hồi. Vậy nên, để hưởng chế độ này thì bạn phải nộp hồ sơ trong 30 ngày đầu trở lại làm việc sau khi hưởng chế độ ốm đau.

Căn cứ vào Phiếu giao nhận hồ sơ số 601/…../CĐBHXH thì hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau bao gồm:

– Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo mẫu C70a-HD (01 bản chính).

Khi người lao động muốn hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau mà được người sử dụng lao động đồng ý thì người sử dụng lao động sẽ kê khai mẫu C70a-HD và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động (theo khoản 2 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

Mức chi trả đối với chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

b) Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

c) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở”.

Như vậy, trong vòng 30 ngày đầu trở lại làm việc sau khi hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe còn yếu nếu được công ty đồng ý thì bạn sẽ được giải quyết chế độ dưỡng sức. Thời gian hưởng sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể với số ngày nghỉ từ 5 đến 10 ngày. Mỗi ngày nghỉ bạn sẽ được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, bạn tham khảo nội dung tư vấn áp dụng VBPL tại thời điểm gửi câu hỏi như sau: 

Theo khoản 1, Điều 23,  Luật bảo hiểm xã hội 2006,  quy định về Thời gian hưởng chế độ ốm đau:

“1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên; 

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 

Sau khi đã nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau, mà sức khỏe còn yếu thì vẫn được nghỉ dưỡng sức, theo quy định tại Khoản 1 và 3, Điều 26, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau:

 “1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 23 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

3. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức tại nhà, bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại  cơ sở tập trung.

Sau khi hết thời hạn nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau mà sức khỏe em của bạn vẫn yếu và vẫn có mong muốn được nghỉ dưỡng sức thì em bạn  có thể viết đơn xin nghỉ làm không lương.  Về việc  xin nghỉ làm không lương thì  pháp luật không quy định vấn đề này, mà nó phụ thuộc vào tính chất, mức độ công việc, và sự thỏa thuận giữa người lao động với công ty chủ quản. Tuy nhiên, Nếu công ty đồng ý cho em của bạn nghỉ không lương thì công ty cũng sẽ không đóng cho chị các khoản Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể vì các chế độ này liên quan đến mức lương  của người lao động.

Chúc em của bạn sớm khỏi bệnh và công tác tốt.

Trân trọng.

Cv. Nguyễn Trọng Tân – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay