Tuấn Luật sư

Trường hợp nào phải bồi thường chi phí đào tạo

Luật sư tư vấn về việc bồi thường chi phí đào tạo, trong trường hợp nào thì không phải bồi thường chi phí đào tạo. Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan quy định như thế nào? cụ thể như sau:

Câu hỏi: Trước khi kí Hợp đồng lao động chính thức với công ty, em có tham gia chương trình đào tạo của công ty, trong hợp đồng đào tạo có ghi rõ: sau khi đào tạo nếu được công ty nhận lên vị trí chính thức thì bạn phải làm tại công ty ít nhất 1 năm, nếu không thì khoản tiền bồi thường là 10 triệu.

Em đã kí HĐLĐ chính thức với công ty vào tháng 08/2013, trong HĐ này vẫn có ràng điều kiện bồi thường như trên, đến cuối tháng 08/2014 sẽ hết hạn HĐ.

Nếu em chấm dứt HĐ ngay bây giờ thì em có phải bồi thường chi phí đào tạo không? số tiền bồi thường sẽ tính như thế nào ạ? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía công ty!

Trả lời: Công ty luật Minh Gia tư vấn cho bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã kí hợp đồng đào tạo với công ty và cam kết sẽ làm việc ít nhất 1 năm sau khi kết thúc thời gian đào tạo. Sau đó bạn được kí hợp đồng chính thức với công ty vào tháng 8/2013 với thời hạn 1 năm. Như vậy, giữa bạn với công ty tồn tại 2 hợp đồng: một hợp đồng đào tạo và một hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm.

Vì bạn đã kí một hợp đồng đào tạo riêng với người sử dụng lao động và quy định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên và trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo trong trường hợp bạn vi phạm hợp đồng này. Khi đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Bộ luật lao động thì: Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung sau:

“a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động”.

Như vậy, trong trường hợp người lao động đã cam kết làm việc cho người sử dụng lao động trong vòng 1 năm sau khi được đào tạo nhưng đã không làm đủ thời hạn đã cam kết thì người lao động phải có trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động như đã cam kết.

Chi phí đào tạo theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động bao gồm: “các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài”.

--------------

Câu hỏi thứ 2 - Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đúng pháp luật có phải bồi thường chi phí đào tạo?

Xin chào Luật Minh Gia. Tôi là một viên chức đang làm việc tại một bệnh viện công. Tôi được cơ quan cử đi học cao học 2 năm, trước khi đi học tôi và đơn vị chủ quản có làm cam kết đào tạo. Sau khi học về tôi phải làm cho bệnh viện thêm thời gian là 6 năm. Tôi đã học xong và đã làm việc được 8 tháng. Nay tôi có nguyện vọng chuyên sang một bệnh viện công lập khác. Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc tới cơ quan chủ quản được hơn 45 ngày. Nhưng cho tới nay tôi vẫn chưa được giải quyết việc chấm dứt hợp đồng. Vậy tôi có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không? khi đơn phương chấm dứt hộp đồng tôi có phải đền bù kinh phí đào tạo cho bệnh viện hay không? Xin chân thành cảm hơn.

Trả lời: Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn, Đối với yêu cầu hỗ trợ chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây: 

>> Trường hợp nào viên chức phải bồi thường chi phí đào tạo?

>> Viên chức nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo không

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4,5,6 Điều 29 Luật viên chức 2010 về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc:

"4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này".

Như vậy, anh/chị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên và đảm bảo thời hạn báo trước. Tuy nhiên, trường hợp anh/chị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo Khoản 3 Điều 35 Luật viên chức 2010: "3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ".

Trân trọng!

Luật sư Dương Thị Châm - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí