Ls Phùng Gái

Trong năm 2019 người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày?

Pháp luật quy định người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ việc hưởng nguyên lương? Tiền lương làm căn cứ chi trả cho người lao động trong những ngày này được thực hiện như thế nào? Bạn có thể tham khảo bài viết của công ty Luật Minh Gia như sau:

1. Luật sư tư vấn Luật Lao động

Pháp luật lao động hiện hành quy định người lao động có quyền nghỉ ngơi vào ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và được hưởng nguyên lương trong những ngày này. Trong trường hợp bạn chưa rõ về các ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động và chưa xác định được cụ thể tiền lương mà người lao động được hưởng trong những ngày này, bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của công ty Luật Minh Gia.

Bài viết dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật lao động. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề chưa rõ, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

2. Quy định của pháp luật lao động về ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Quy định của pháp luật lao động Việt Nam trong năm 2019 về ngày nghỉ vẫn được hưởng nguyên lương và tiền lương làm căn cứ chi trả cho người lao động. Bộ luật lao động 2012 quy định về ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương như sau:

- Thứ nhất, nghỉ hằng năm được hưởng nguyên lương.

Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Theo đó, căn cứ vào cứ vào tính chất công việc, môi trường làm việc mà số ngày nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương người lao động sẽ được xác định tương ứng 12,14 và 16 ngày làm việc. Tuy nhiên, người sử dụng lao động có thể quy định về số ngày nghỉ hằng năm cao hơn cho người lao động trên cơ sở chính sách, chế độ riêng của công ty dành cho người lao động.

- Thứ hai, ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương.

Điều 115 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 115. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

-Thứ ba, nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương.

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Ngoài ngày nghỉ mà pháp luật lao động quy định trên thì trong quá trình thực hiện quan hệ lao động và tùy thuộc vào chính sách của công ty mà số ngày nghỉ việc được hưởng nguyên lương của người lao động có thể nhiều hơn.

Về tiền lương làm căn cứ thanh toán cho người lao động trong những ngày nghỉ trên, kể từ ngày 15/12/2018  Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có hiệu  lực thi hành được xác định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau:

“2. Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.”

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Gia về " Trong năm 2019 người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày". Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ thêm, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Gọi ngay