LS Nguyễn Thùy Dương

Trợ cấp thôi việc và cách tính trợ cấp thôi việc cho NLĐ

Xin chào luật sư. Tôi có vấn đề muốn văn phòng giải đáp thắc mắc giúp tôi. Tháng 11/2008 tôi vào làm việc cho công ty B với mức lương là 1.500.000đ đến tháng 5/2011 tôi chuyển công tác vào làm việc cho nhà nước với mức lương là 2.500.000đ đến hết tháng 9/2015 tôi viết đơn xin nghỉ việc và được chấp thuận bằng văn bản.


Từ khi đi làm đến giờ tôi chưa hưởng bất kỳ khoản trợ cấp thôi việc nào. Vậy trợ cấp thôi việc của tôi từ tháng 11/2008 đến hết tháng 12/2008 do công ty B chi trả hay do cơ quan cuối cùng tôi làm việc chi trả? Và số tiền tôi được hưởng trợ cấp thôi việc từ tháng 11/2008 đến hết tháng 12/2008 là bao nhiêu? Mong văn phòng giải đáp sớm giúp tôi. Đưa ra Nghị định, thông tư quy định ...về cơ quan chi trả trợ cấp thôi việc để tôi làm căn cứ.
Tôi xin cám ơn sự giúp đỡ của văn phòng!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất:  Công ty nào có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho bạn

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty B có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với bạn.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 48 Luật Lao động 2012 quy định:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”

Việc bạn và công ty chấm dứt hợp đồng lao động  theo qui định tại khoản 1 điều 36 Bộ luật lao động, và bạn đã làm việc tại thường xuyên tại công ty từ 12 tháng trở lên ( từ  tháng 11/2008 đến tháng 5/2011), thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty B có nghĩa vụ phải chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn.
 
Thứ hai: Số tiền bạn được hưởng trợ cấp thôi việc từ tháng 11/2008 đên hết tháng 12/2008.

Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về trợ cấp thôi việc như sau:
 
Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
 
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
 
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

 
Đồng thời căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động – thương binh và xã hội quy định Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp:
 
Cách tính và chi trả tiền trợ cấp thôi việc:
 
 Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp:
 

Tiền trợ cấp thôi việc

=

Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc

    X

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc 

X      1/2


Trong đó:
 
- Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc:

Theo điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 quy định: 

“thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc”.
 
- Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc:

Khoản 3 Điều 48 Luật lao động 2012 quy định:

 “Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.
 

Vậy, từ căn cứ chúng tôi nêu trên áp vào trường hợp của bạn, bạn có thể tính được tiền trợ cấp thôi việc của mình, cụ thể là số tiền bạn được hưởng trợ cấp thôi việc từ tháng 11/2008 đến hết tháng 12/2008 là bao nhiêu.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trợ cấp thôi việc và cách tính trợ cấp thôi việc cho NLĐ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV: Nông Trang – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí