LS Vy Huyền

Trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu

Tại đơn vị tôi, có trường hợp ký hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi (từ tháng 8 năm 2008 đến ngày 08/7/2015 thì qua đời) (trước kia đồng chí công tác tại Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghỉ hưu và đang hưởng lương hưu theo quy định). Sau khi nghỉ hưu ký hợp đồng lao động mới mà không tham gia BHXH hưởng nguyên lương hàng tháng (hệ số 3.43), thì đến khi mất (do bệnh) lao động này có được hưởng trợ cấp thôi việc không. Xin cảm ơn.

 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:
 
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
 
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
 
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.
 
Trong đó, trường hợp người lao động chết thì người thân cũng sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Bên cạnh đó, thời gian dùng để tính trợ cấp thôi việc được tính bằng thời gian làm việc thực tế trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Do không tham gia bảo hiểm nên thời gian dùng để tính trợ cấp thôi việc sẽ bằng thời gian người lao động này làm việc theo hợp đồng đã ký kết.

 

Trân trọng.
Luật gia: Trần Hoàng Việt – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí