Tuấn Luật sư

Trợ cấp độc hại đối với ngày nghỉ lễ có được tính không?

Nhờ tư vấn về việc trợ cấp độc hại. Trường hợp ngày nghỉ lễ thì việc hưởng chế độ trợ cấp độc hại được tính như thế nào. Vào những ngày lễ được nghỉ theo quy định của nhà nước, công ty mình trả tiền tay nghề theo ngày (tay nghề/ngày) và tiền trợ cấp độc hại theo ngày (độc hại/ngày), vậy vào ngày lễ được nghỉ, công ty có phải trả tiền tay nghề và trợ cấp độc hại theo ngày không ạ. Mong được luật sư giải đáp thắc mắc. Chân thành cám ơn.

Trả lời: Công ty luật Minh Gia tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 115 về ngày nghỉ lễ của Bộ luật lao động như sau:

 

 "1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp".

Cách tính trả phụ cấp độc hại: theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có điều kiện lao động độc hại.  

Do vậy, trường hợp của bạn, vào các ngày nghỉ lễ chỉ được hưởng nguyên lương trả theo ngày.

----------

Câu hỏi thứ 2 - Nhân viên thư viện kiêm giáo viên đứng lớp có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Cho tôi hỏi: Tôi làm nhân viên thư viện kiêm giáo viên đứng lớp đã được 6 năm. Đến 9/2017 tôi đủ thời gian để được hưởng chế độ thâm niên theo quy định. Mã ngạch lương của tôi khi nhận công tác là 15.113 và vẫn đóng bảo hiểm xã hội giống giáo viên giảng dạy. Nhưng nhà trường nói nhân viên thư viện không được phụ cấp thâm niên vậy có đúng không? Xin nhận được ý phản hồi từ phía luật sư.  Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ theo quy định Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH về đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo:

"1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này".

Như vậy, nếu chị là nhà giáo trực tiếp giảng dạy, được xếp ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã ngạch là 15 thì được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Trân trọng.

P. Luật sư tư vấn - Công ty luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí