Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

  • 05/09/2015
  • Phạm Diệu
  • Thời gian đóng bảo hiểm của e như sau: 6/2011 mức đóng bảo hiểm là 1.755.000đ, 7-9/2011: 2.106.000đ, 10-12/2011: 2.433.600đ, 1-4/2012: 2.433.600đ, 5-6/2012: 2.466.100đ, 7-12/2012: 2.588.300, 1-4/2013: 2.996.500đ, 5-6/2013: 3.029.000đ, 7-9/2013: 3.177.200đ. Nghỉ việc. Tiếp tục đóng 4-8/2014: 2.889.000đ. Xong em nghỉ việc. Vậy tính tới thời điểm, nghỉ việc lần đầu, thì số tiền BHXH em nhận được là bao nhiêu? Tính tới thời điểm nghỉ việc lần 2, thì số tiền BHXH e nhận được là bao nhiêu?

  Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
  Ảnh minh họa

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
   
  Theo điểm c khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:
   
  "1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   

   
  c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   
  …”
   
   
  Đồng thời, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:
   
  "Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội".
   
  Như vậy, sau 12 tháng ngừng đóng Bảo hiểm xã hội bạn mới có thể nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần. Mức trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần bằng 1,5 tháng lương bình quân đóng Bảo hiểm xã hội cho mỗi năm. Do bạn nghỉ việc từ 9/2013 đến 4/2014 (không đủ 12 tháng) nên lần nghỉ việc thứ nhất bạn không được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
   
  Theo khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội quy định:
   
  “… Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ 6 tháng đến 12 tháng tính tròn 1 năm…”
   
  Như vậy, trong trường hợp của bạn, cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như sau:
   
  Tháng 06/2011 mức đóng bảo hiểm là 1.755.000đ, tháng 7-9/2011 mức đóng bảo hiểm là : 2.106.000đ, tháng 10-12/2011 mức đóng bảo hiểm là 2.433.600đ, tháng 1-4/2012 mức đóng bảo hiểm là 2.433.600đ, tháng 5-6/2012 mức đóng bảo hiểm là 2.466.100đ. Do vậy mức trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho năm 2011 là (1.755.000 + 2.106.000 *3 + 2.433.600 *3 + 2.433.600 *3 + 2.466.100 * 2) * 1.5 / 12 = 3.450.850đ

  Tháng 7-12/2012 mức đóng bảo hiểm là 2.588.300đ, tháng 1-4/2013 mức đóng bảo hiểm là 2.996.500đ, tháng 5-6/2013 mức đóng bảo hiểm là 3.029.000đ, tháng 7 mức đóng bảo hiểm là 3.177.200đ => mức trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho năm 2012 là
  (2.588.300 *6 + 2.996.500 *4 + 3.029.000 *2 + 3.177.200) * 1.5 / 12 = 4.593.875đ
   
  Từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014, số tháng bạn đóng bảo hiểm xã hội là 7 tháng nên bạn sẽ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội cho thời gian này là: (3.177.200 *2 + 2.889.000 *5) * 1.5 / 12 = 2.599.925đ
   
  Vậy tổng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được sau lần nghỉ việc thứ hai là: 3.450.850 + 4.593.875 + 2.599.925 = 10.644.650đ
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng !
  C.V: Nguyễn Thị Minh Thúy - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169