Luật sư Trần Khánh Thương

Trách nhiệm vật chất của người lao động.

Trong quá trình thực hiện công việc, có nhiều trường hợp người lao động gây ra các thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động. Khi đó việc phát sinh các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại là tất yếu.

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về các nội dung liên quan đến trách nhiệm bồi thường của người lao động trong quá trình thực hiện công việc như xác định lỗi, mức độ vi phạm, mức độ bồi thường… nhưng chưa tìm được phương án xử lý, bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể các vấn đề này.

Nội dung câu hỏi: Tôi xin vào một công ty sản xuất thép làm thủ kho và ký hợp đồng thời hạn 1 năm. Trong hợp đồng có điều khoản ghi trách nhiệm: “Ký vào bảng tổng hợp xuất nhập tồn hàng hóa, thành phẩm, nguyên liệu do kế toán in ra. Nếu kiểm kê kho bất kỳ mà phát hiện thiếu thì phải đền số nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa thiếu theo giá trị tồn kho”. Khi tôi nhận việc thì không có bàn giao số liệu tồn kho gì cả, tôi hỏi lại thì biết là công ty mới hoạt động, chưa có số liệu tồn đầu kỳ, cuối kỳ, chưa kiểm kê kho để theo dõi. Vậy nếu công ty kiểm kê rồi bảo thiếu bắt tôi đền bù theo điều khoản mà tôi nêu ở trên có đúng không? Tôi phải làm gì? Kính mong được sự quan tâm và trả lời tôi nhanh nhất. Xin được chân thành cảm ơn Luật Sư!

Trả lời: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp anh đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

1. Người lao động gây thiệt hại có phải bồi thường?

Tại Điều 129 Bộ luật lao động 2019 có quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Như vậy, trường hợp người lao động có hành vi gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoăc nội quy lao động.

2. Mức bồi thường thiệt hại?

Căn cứ quy định tại Điều 130 Bộ luật lao động 2019 có quy định về xử lý bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

…”

Căn cứ theo quy định nêu trên, người lao động làm hư hỏng dụng cụ thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên thiệt hại thực tế, mức độ lỗi, hoàn cảnh thực tế về nhân thân và tài sản của người lao động.

Với trường hợp của anh, nếu công ty muốn yêu cầu anh bồi thường thiệt hại thì phải chứng minh được thiệt hại xảy ra là do lỗi của anh. Theo thông tin anh cung cấp, khi anh vào làm việc, do công ty mới thành lập, chưa có số liệu tồn đầu kỳ, cuối kỳ, chưa kiểm kê kho để theo dõi do đó để tránh rủi ro liên quan cho các bên, anh nên trao đổi với công ty và xác nhận nội dung khi anh vào làm việc dữ liệu hàng hóa của công ty chưa có hoặc các bên nên có kế hoạch kiểm đếm để xác định cụ thể số lượng hàng hóa đang có tại công ty.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí