LS Vũ Thảo

Trách nhiệm trả lại sổ của người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ

Cá nhân em vừa đơn phương chấm dứt HĐLĐ với công ty chỗ em,khi xin nghỉ việc có viết đơn báo trước 30 ngày nộp công ty rồi mới nghỉ... Em mới vào công ty trên làm chưa được 1 năm, lúc mới vào công ty thử việc 2 tháng sau 2 tháng thử việc thì công ty nới chính thức làm HĐLĐ có thời hạn 1 năm với em, tính ra từ khi có HĐLĐ đó e mới tham gia đóng BHXH lần đầu tiên,do chưa hết HĐLĐ 1 năm em mới chỉ đóng được 6 tháng BHXH,

Khi e nghỉ việc có hỏi công ty BHXH khi nào được nhận lại sổ công ty có hẹn em là 2 tháng nữa sẽ gọi đến lấy. Nên em muốn hỏi Luật gia điều kiện em mới chỉ đóng 6 tháng BHXH tự chấm dứt HĐLĐ khi chưa đóng BHXH được 1 năm thì em có được công ty trả sổ BHXH lại để có đi làm nơi khác e tiếp tục đóng không ạ?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ.

Khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy địn về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ như sau:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Mặc dù bạn mới đóng BHXH 6 tháng và tự chấm dứt HĐLĐ nhưng Công ty phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả bảo hiểm xã hội cho bạn.

Thứ hai, về việc tiếp tục đóng BHXH.

Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi đi làm việc ở nơi khác bạn vẫn có thể đóng tiếp BHXH. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội (6 tháng) ở công ty cũ sẽ được tính trong tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn.

Trân trọng
C.V Trần Thị Thúy Hiên – Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí