Luật sư Trần Khánh Thương

Trách nhiệm hỗ trợ và bồi dưỡng độc hại cho công nhân

Em muốn tư vấn về trách nhiệm hỗ trợ và bồi dưỡng độc hại cho công nhân. Ngành nghề tại công ty em là chế biến sản xuất rau củ quả. Em muốn hỏi tại bộ phận vận hành lò hơi, bộ phận nạp liệu, và bộ phận xử lí nước thải dược hưởng chế độ như thế nào và áp dụng thông tu quyết định nào. Em cảm ơn.


Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia chúng tôi. Vấn đề của chị chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo qui định của Bộ luật lao động 2012 có qui định:

“Điều 141. Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.”

 
Theo Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH 
 
Điều 2. Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng

1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động).

2. Mức bồi dưỡng:

a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

- Mức 1: 10.000 đồng;

- Mức 2: 15.000 đồng;

- Mức 3: 20.000 đồng;

- Mức 4: 25.000 đồng.

b) Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao động được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.


Theo qui định của Bộ luật lao động 2012 thì sẽ bồi thường bằng hiện vật đối với người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Mức bồi thường thiệt hại đã được thông tư 23 qui định phù hợp với từng mức độc hại. Đối chiếu với danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ lao động – Thương binh và xã hội ban hành ( chúng tôi đã đính kèm trong email)  thì ngành nghề của chị không thuộc danh mục công việc nặng nhọc do Bộ lao động – Thương binh ban hành nên với ngành nghề của chị không thuộc trường hợp được bồi dưỡng.

Trân trọng!
Bộ phận luật sư trực tuyến - Luật Minh Gia 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí