Nông Hồng Nhung

Trách nhiệm của NSDLĐ khi NLĐ gặp tai nạn khi đi công tác

Tháng 7 năm 2009, trên đường đi công tác về chị tôi tránh con chó nên bị té xe chấn thương sọ não, phải điều trị dài hạn, di chứng suốt đời. Giám định y khoa, chị mất khả năng lao động vĩnh viễn. Hiện nay chị vẫn điều trị ngoại trú và được cơ quan trả lương chính theo hệ số lương trước khi bị tai nạn. Chị sinh tháng 8 năm 1971 chưa đủ điều kiện về hưu trước tuổi.

 

Nội dung cần tư vấn:  Nhờ các luật sư tư vấn giúp tôi là cơ quan của chị tôi có trách nhiệm gì về kinh tế đối với chị tôi trong các trường hợp: 

+ Hưởng chế độ tai nạn lao động khi chưa xin về hưu trước tuổi

+ Hưởng chế độ tai nạn lao động khi đã xin về hưu trước tuổi

+ Chưa hưởng chế độ tai nạn lao động

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự tư vấn của quý luật sư vào địa chỉ email này.

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015:

 

"Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động."

 

Theo thông tin bạn cung cấp thì chị của bạn bị tai nạn trên đường đi công tác về tức là bị tai nạn trong khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Do đó, theo quy định của pháp luật, trường hợp của chị bạn được coi là tai nạn lao động.

 

Về trách nhiệm của cơ quan chị bạn

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015:

 

"Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

 

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;

 

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

 

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

 

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

 

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;

 

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

 

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

 

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

 

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 

5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

...

10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động."

 

Theo quy định trên, trách nhiệm của cơ quan chị bạn trong các trường hợp được xác định như sau:

 

Trường hợp 1: chị bạn đã hưởng chế độ tai nạn lao động từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chưa xin nghỉ việc: Theo quy định trên, trong trường hợp này, trách nhiệm của cơ quan chị bạn gồm:

 

- Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định gồm chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả nếu chị của bạn tham gia bảo hiểm y tế. Trong trường hợp chị của bạn không tham gia bảo hiểm y tế thì cơ quan của chị bạn phải thanh toán toàn bộ chi phí y tế.

 

- Trả đủ tiền lương cho chị bạn trong thời gian chị bạn nghỉ việc để điều trị.

 

- Vì tai nạn này không hoàn toàn do lỗi của chị bạn và chị bạn đã bị mất khả nawg lao động vĩnh viễn nên cơ quan của chị bạn phải bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương cho chị bạn. 

 

Trường hợp 2: chị bạn đã hưởng chế độ tai nạn lao động từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đã xin nghỉ việc: Vì chị của bạn bị mất khả năng lao động vĩnh viễn do đó có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012. Do đó, cơ quan của chị bạn có trách nhiệm:

 

- Những nghĩa vụ của cơ quan trong trường hợp chị bạn đã hưởng chế độ tai nạn lao động từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chưa xin nghỉ việc (được nêu trong trường hợp 1).

 

- Trả trợ cấp thôi việc cho chị bạn theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2012.

 

- Ngoài ra, cơ quan của chị bạn còn có nghĩa vụ phải thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ cho chị bạn (theo Điều 114 Bộ luật Lao động 2012); thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của chị bạn (theo Khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012) và phải trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác đã giữ lại của chị bạn (theo Khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012).

 

Trường hợp 3: chị bạn chưa hưởng chế độ tai nạn lao động: Trong trường hợp này, trách nhiệm của cơ quan chị bạn bao gồm:

 

- Những nghĩa vụ của cơ quan trong trường hợp chị bạn đã hưởng chế độ tai nạn lao động từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chưa xin nghỉ việc (được nêu trong trường hợp 1).

 

- Lập hồ sơ cho chị của bạn để chị của bạn được hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trách nhiệm của NSDLĐ khi NLĐ gặp tai nạn khi đi công tác. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Cv. Dương Thị Nhung - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay