Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Tôi được hưởng những gì khi nghỉ hưu có 37 năm đóng BHXH?

  • 18/03/2016
  • Mai Hồng
  • Lê K Sinh ngày 12/10/1961 Nghề nghiệp: Công chức,Tôi đã có thời gian đóng bảo hiểm gần 37 năm (từ tháng 3 năm 1979 đến nay).Trong đó, thời gian 9 năm bộ đội đóng quân tại biên giới phía bắc, sau đó chuyển về ngành giao thông vận tải. Nay tô muốn nghỉ thôi việc. Vậy xin cho hỏi tôi sẽ được hưởng những chế độ gì, cụ thể như thế nào, trong thời gian Quân đội vẫn thể hiện trong Sổ BHXH là đóng liên tục từ tháng 3/1979 đến nay, tôi được hưởng trợ cấp khu vực không...?

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

  Như trên bác đã nêu, bác có thời gian là 9 năm làm bộ đội đóng quân tại biên giới phía bắc vàv có gần 37 năm đóng bảo hiểm. Bác sinh năm 1961 hiện tại đến ngày 12 tháng 10 năm 2016 bác mới vừa đủ 55 tuổi. Tại khoản 2  Điều 54 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

  " 2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

  b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;.."

  Như vậy, với thời gian hoạt động trong quân đội của bác, nếu bác thôi việc sau ngày 12/10/2016 thì bác mới đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định trên.

  Về mức lương hưu hàng tháng của bác thì tại khoản 1 Điều 56 của luật trên quy định như sau:

   1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. "

  Về vấn đề này tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015 NĐ - CP quy định cụ thê như sau:

  2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội được tính như sau:

  a) Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%; "


  Tức là: 15 năm = 45% (0,45 x1.150.000 = 517.500 đồng, trong đó 1.150.000 là mức lương cơ sở để tính bình quân lương hưu cho người nghỉ hưu từ ngày 1/7/2013 trở đi quy định đối với những người tham gia BHXH thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định.)

  Sau đó thêm mỗi năm, tức là từ năm thứ 16 thì tính thêm 2% đối với nam (thêm 23.000 đồng cho năm thứ 16 trở đi. Bác có 37 năm đóng BHXH)

  Cũng tại Nghị định trên, Điều 9 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu như sau:

   - 5 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 1995

  - 6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001

  - 8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007

  - 10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi.

  Còn nếu như trong khoảng thời gian bác làm ngành giao thông vận tải đó không phải là của nhà nước mà thuộc doanh nghiệp tư nhân thì Khoản 4 của Điều 9 trên quy định như sau:

  3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều này căn cứ vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại Khoản 1 Điều này thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội."

  Về vấn đề bác hỏi có được hưởng trợ cấp khu vực không?

  Tại Điều 1 Thông tư số 03/2009/TT - BLĐTBXH Nghị định số 122/2008 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng như sau:

  Đối tượng được hưởng phụ cấp khu vực là:

  1. Người lao động nghỉ việc đủ Điều kiện hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực."

  Như vậy trong thời gian bác tham gia đóng BHXH trong đó đã bao gồm cả phụ cấp khu vực thì khi nghỉ hưu bác mới được hưởng phụ cấp khu  vực.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tôi được hưởng những gì khi nghỉ hưu có 37 năm đóng BHXH?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV. Phan Thị Uyên - Công ty Luật Minh Gía.

    Hotline: 1900.6169