Ls Phùng Gái

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động khi nghỉ việc tại công ty?

Câu hỏi tư vấn: Kính gửi Công Ty luật Minh Gia xin tư vấn cho với ạ. Em đi làm và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2007 đến tháng 3 năm 2015 em nghỉ việc. Giờ em muốn làm thủ tục để thanh toán trợ cấp 1 lần có được không ạ? Công việc em làm lái xe mỗi tháng em phải đóng bảo hiểm là 330nghìn. Vậy nếu lấy được em sẽ được bao nhiêu. Và em cần phải làm những thủ tục gì? E xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: Đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, thì bạn đã có thời gian tham gia đóng bảo hiểm được gần mười năm tức từ năm 2007 đến tháng 3 năm 2015.Mà theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về: 

Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Đồng thời, theo nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 30. Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo khoản 1 Điều 55 và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
c) Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định này.

Như vậy, vì bạn đang đi làm ở công ty nay xin nghỉ và muốn được hưởng trợ cấp một lần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Nghị định 152/2006/NĐ-CP.

Điều 31. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động theo Điều 58, 59 và Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

3. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01tháng 01 năm 2007 trở đi:
a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian;
c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 10 năm thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể dựa trên những quy định của pháp luật mà chúng tôi đã tư vấn trên để được hưởng, thanh toán trợ cấp một lần.

Thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với trường hợp của bạn:

 

Hồ sơ gồm:

 

Sổ bảo hiểm xã hội( bản chính )

 

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội một lần của người lao động ( mẫu số 14-HSB, bản chính,)

 

Hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân để đối chiếu.

 

Thời hạn để giải quyết là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị giải quyết.

 

Trân trọng!
CV P.Gái – Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí