Nguyễn Thị Hoài Thơ

Thủ tục làm sổ đỏ theo di chúc

Chào luật sư, Xin luật sư tư vấn giúp em vấn đề như sau. Gia đình em đã và đang sinh sống trên mảnh đất do cha ông để lại (800m2) và chưa có sổ đỏ. Khi bố em mất (2013), có để lại di chúc là chia mảnh đất này ra làm 4 phần (3 anh em trai và mẹ em) Di chúc có chữ ký của bố em và 2 người làm chứng (không có xác nhận của Cán bộ địa phương và UBND). Hiện nay gia đình em muốn làm và tách sổ đỏ ra làm 3 trên mảnh đất này cho 3 anh em.

Câu hỏi tư vấn:  Xin hỏi luật sư: 

1. Di chúc của bố em có đủ hiệu lực không?

2. Khi lập sổ đỏ, theo em tìm hiểu quy định của pháp luật thì chỉ được 300m2 đất ở / sổ. Vậy gia đình em có thể chia đất theo di chúc làm 3 rồi làm 3 sổ đỏ cho 3 anh em trai được không? Và thủ tục pháp lý như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, công ty tư vấn như sau:

Thứ nhất, về hiệu lực của di chúc.

Điều 652 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy, nếu di chúc bố bạn tự viết tay, có người làm chứng, khi lập di chúc bố bạn hoàn toàn minh mẫn tự nguyện thì di chúc có hiệu lực pháp luật.

Thứ hai, về chia di sản theo thừa kế.

Di chúc của bố bạn có hiệu lực pháp luật nên khi chia phải dựa trên nội dung di chúc. Trường hợp của bạn, nếu mẹ bạn từ chối hưởng tài sản theo di chúc hoặc có nguyện vọng nhường phần thừa kế của mình cho các con thì 4 mẹ con phải lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Để đảm bảo tính pháp lý, văn bản thỏa thuận này nên được công chứng.

Sau khi có văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, ba người con có thể làm thủ tục đăng lý thừa kế quyền sử dụng đất. Về thủ tục đăng ký thừa kế, bạn tham khảo thêm thông tin hướng dẫn dưới đây:

Thủ tục chia thừa kế và đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất.

Trân trọng!

CV: Thùy Dương - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay