Tuấn Luật sư

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Để đăng ký nộp mới Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, BHTN cho cán bộ công nhân viên chức, các đơn vị sử dụng lao động cần phải nộp hồ sơ có nội dung theo quy định tại bộ phận một cửa của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Nội dung các văn bản cần thiết cho mỗi bộ hồ sơ được hướng dẫn như ở dưới đây.

I.  Hồ sơ mới tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ bao gồm:

+   Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động;

+   Danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;

+   Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;

+   2 ảnh màu 3x4;

+   Văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị, kèm phương án sản xuất, kinh doanh  của đơn vị đối với đơn vị được đang ký đóng theo quý hoặc 6 tháng 1 lần;

+   Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH cấp (nếu có);

+   Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).

Số lượng: 01 bộ.


II. Trường hợp chỉ tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ quy định theo 3 trường hợp, bao gồm:

1.  Đơn vị đóng cho người lao động:

Hồ sơ gồm:

+   02 bản danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;

+   Sổ Bảo hiểm xã hội.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.  Thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Hồ sơ gồm:

+   Sổ BHXH;

+   Đơn đề nghị của thân nhân người lao động;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.  Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng Bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ gồm:

+   Đơn đề nghị của người lao động;

+   Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động;

+   Sổ BHXH.

Số lượng: 01 bộ.III. Hồ sơ mới chỉ tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ:

+   Danh sách đối tượng tham gia BHYT bắt buộc;

+   Giấy tờ chứng minh với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn;

+   Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.

Số lượng: 01 bộ.


IV. Hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện.

Thủ tục hồ sơ:

+   Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện;

+   2 ảnh 3x4;

+   Sổ BHXH;

+   Đơn đề nghị thay đổi mức đóng, phương thức đóng.

Số lượng: 01 bộ


V. Hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện.

Thủ tục hồ sơ:

+   Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện;

+   Bảo sao hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú theo hộ gia đình;

+   Bản sao giấy tờ hưởng quyền lợi cao hơn;

+   Đơn đề nghị;

+   Thẻ BHYT (truy giảm).

Số lượng: 01 bộ

Ban hành  kèm  theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

BP Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí