Nguyễn Kim Quý

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động được quy định như thế nào?

Hiện nay, do khó khăn về thị trường, kinh tế nhiều doanh nghiệp đã tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ quy trình, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, vì vậy để thực hiện chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định pháp luật thì doanh nghiệp bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để có thêm hiểu biết.

1. Luật sư tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động

Theo từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp tiến hành trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động khác nhau dẫn đến người lao động và người sử dụng lao động thường khá hoang mang trong quá trình áp dụng quy định pháp luật dẫn đến nhiều trường hợp chấm dứt hợp đồng không phù hợp với quy định pháp luật ảnh hưởng đến cả người lao động và người sử dụng lao động. Việc hiểu biết các quy định pháp luật để áp dụng đối với từng trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động là vô cùng quan trọng, do vậy doanh nghiệp cần nắm chắc và hiểu rõ các quy định của pháp luật.

Nếu doanh nghiệp bạn chưa tìm hiểu hoặc chưa có luật sư tư vấn riêng thì quý doanh nghiệp bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, luật sư sẽ tư vấn và giải đáp pháp luật cho quy doanh nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động

Nội dung tư vấn: Em chào anh/chị tư vấn, Em đang có thắc mắc về luật bảo hiểm xã hội cần được anh/chị giúp đỡ tư vấn. Hiện tại em đang làm việc cho công ty ở quê, loại hợp đồng lao động là có thời hạn 1 năm, tính đến hết tháng 5 năm 2019 này là em làm được 2 năm ở công ty. Nhưng em đang có ý định chuyển việc sau công ty khác sau khi hết hợp đồng lao động ở công ty hiện tại. Cuối năm ngoái thì công ty e đang làm có trả lại bảo hiểm xã hội cho tất cả người lao động tự giữ. Vậy em muốn hỏi là hết tháng 5 này khi e chấm dứt hợp đồng lao động và xin nghỉ việc thì em cần làm những thủ tục gì và như thế nào với công ty hiện tại? Và nếu sau đó 1-2 tháng e mới tiếp tục việc làm mới, ký hợp đồng lao động với công ty mới thì việc đóng BHXH sẽ như thế nào ạ? Rất mong nhận được sự phản hồi tư vấn giúp đỡ từ anh/chị. Em xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bạn làm tại công ty được 2 năm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm, vì bạn không nói rõ là hợp đồng lao động của bạn với công ty đã được ký kết mới hay là sau khi hợp đồng cũ hết hạn bạn không chấm dứt hợp đồng lao động mà vẫn tiếp tục làm việc tại công ty nên có thể chia thành 2 trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, bạn ký kết hợp đồng mới với công ty là hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Trong trường hợp này, nếu đến tháng 5/2019, hợp đồng của bạn với công ty hết thời hạn thì công ty có nghĩa vụ phải thông báo trước bằng văn bản cho bạn ít nhất là 15 ngày và có các trách nhiệm theo quy định tại Điều 47 BLLĐ 2012:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Như vậy, nếu đến tháng 5 bạn chấm dứt hợp đồng với công ty thì bạn chỉ cần đến công ty để thực hiện những thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, nhận thanh toán những khoản liên quan đến quyền lợi của mình và nhận lại những hồ sơ, giấy tờ mà công ty đã giữ của bạn.

Nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng với công ty trong khi thời hạn của hợp đồng xác định thời hạn chưa chấm dứt thì bạn có thể thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng lao động với công ty hoặc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 BLLĐ 2012:

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Như vậy, nếu muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn cần có 1 trong số các lý do và phải đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước theo quy định tại Điều 37 BLLĐ 2012.

Trường hợp thứ hai, bạn ký kết hợp đồng xác định thời hạn với công ty, sau khi hợp đồng lao động này hết hạn, công ty không ký hợp đồng mới mà bạn vẫn tiếp tục làm việc tại công ty.

Trường hợp này, hợp đồng của bạn từ hợp đồng xác định thời hạn sẽ chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 22 BLLĐ 2012:

“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

Như vậy, sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn của bạn kết thúc mà công ty không ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng lao động của bạn với công ty đã chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn. Nếu muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, bạn có thể thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng lao động với công ty hoặc nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn bạn phải đáp ứng điều kiện báo trước 45 ngày với công ty theo quy định tại Điều 37 BLLĐ 2012. Việc báo trước này có thể thông qua lời nói hoặc bằng văn bản nhưng để tránh những tranh chấp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì bạn nên báo trước với công ty bằng văn bản.

Khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, công ty có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nếu công ty giữ sổ của người lao động. Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì công ty có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm cho bạn. Sau 1 – 2 tháng bạn mới đi làm tại công ty mới thì bạn sẽ được công ty mới tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho bạn dựa trên số sổ bảo hiểm cũ này của bạn.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí