LS Nguyễn Phương Lan

Thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm có là căn cứ được tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Luật sư tư vấn về trường hợp hàng tháng có chi thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm của đơn vị cho cán bộ công nhân viên cao hơn 8% thì có được hưởng 8% tiền lương tăng thêm hay không? Nội dung tư vấn như sau:


Nội dung tư vấn : Xin chào luật sư, xin luật sư tư vấn rõ về đối tượng không được hưởng 8% tiền lương tăng thêm của nghị định 17/2015/NĐ-CP, xin luật sư cho hỏi cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp, hàng tháng có chi thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kệm của đơn vị cho CBCNV của đơn vị cao hơn 8%. Như vậy những người có hệ số mức lương từ 2.34 trở xuống của cơ quan tôi có được hưởng 8% tiền lương tăng thêm theo NĐ 17 không? Xin cám ơn luật sư

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:
 
Theo quy định của Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống  thì những trường hợp không được  áp dụng theo Nghị định này đó chính là :
 
3. Đối tượng không áp dụng:

a) Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

c) Hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn thuộc Công an nhân dân hưởng phụ cấp quân hàm.

 

Theo quy định trên thì chỉ những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền thì mới không thuộc trường hợp được tăng lương theo quy định tại Nghị định này. Tuy nhiên, với trường hơp trên thì chị có nhắc đến số tiền mà chi cho cán bộ công nhân viên của đơn vị cao hơn 8% là số tiền từ thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm của đơn vị chứ không nhắc tới số tiền này có nằm trong số tiền lương được tăng thêm hàng tháng  hay không; cho nên, nếu như số tiền này không nằm trong hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng thì sẽ không thuộc các trường hợp không được tăng lương theo Nghị định trên hay nói cách khác những cán bộ công nhân viên trong đơn vị sự nghiệp của chị vẫn sẽ được hưởng chế độ tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

 

Trân trọng. 
Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí