Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Thời hạn hợp đồng, phụ cấp độc hại và trợ cấp lần đầu với viên chức

  • 23/09/2015
  • Trần Kim Khánh
  • Tôi hợp đồng làm văn thư trong trường THPT tại xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đông từ tháng 6/2011. Đến tháng 9/2014 tôi có bằng trung cấp văn thư lưu trữ và được ký hợp đồng làm văn thư lưu trữ tại trường. Trong thời gian trên tôi được ký hợp đồng có thời hạn theo năm hoc:


  Câu hỏi tư vấn:

  Từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2011: 6 tháng

  01/2012 đến 12/2012: 12 tháng

  01/2013 đến 12/2013: 12 tháng

  01/2014 đến 02/2014: 2 tháng

  Từ 03/2014 đến hết 08/2014: tôi nghỉ sinh nên không được ký HĐLĐ

  Từ 8/2014/8/2015.: 12 tháng

  Hiện nay sắp đến thời gian ký lại HĐLĐ mới. Tôi nhờ luật sư tư vấn giúp tôi 3 việc như sau:

  1/ HĐLĐ sắp tới của tôi là loại HĐLĐ nào theo qui định của NN?

  2/Tôi có được hưởng phụ cấp độc hại theo qui đinh NN không?

  3/Tôi vần chưa được hưởng phụ cấp lần đầu theo NĐ Số: 116/2010/NĐ-CP đối với vùng có điều kiên kinh tế khó khân, nếu tôi không làm việc ở đợn vị nũa, tôi có được đơn vị chi trả trợ cấp này không?

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thời hạn hợp đồng, phụ cấp độc hại và trợ cấp lần đầu với viên chức. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng cảm ơn LS!

  Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với trường hơp của bạn, công ty xin tư vấn như sau:

  Thứ nhất, về loại hợp đồng.

  Điều 22 Bộ luật lao động 2012 có quy định về loại hợp đồng như sau:

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

  Căn cứ theo quy định trên, đối với công việc có thời hạn, thì khi hết thời hạn hợp đồng các bên chỉ được kí thêm 1 lần hợp đồng xác định thời hạn, sau đó nếu muốn tiếp tục làm việc thì phải kí kết hợp đồng không xác định thời hạn. Như vậy, nếu ngay sau hợp đồng cuối này mà bạn vẫn tiếp tục làm việc thì buộc phải là hợp đồng không xác định thời hạn. Còn nếu sau khi hợp đồng kia hết hạn, bạn chưa làm việc ngay với trường học mà nghỉ ngắt quãng ở giữa sau đó mới tiếp tục kí hợp đồng mới thì bạn có thể kí hợp đồng xác định thời hạn.

  Thứ hai, về hưởng phụ cấp độc hại .

  Căn cứ vào quy định của Công văn 2939/BNV-TL có quy định về mức hưởng đối với người làm công việc văn thư lưu trữ như sau:

  Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

  1) Mức 2, hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ.

  2) Mức 3, hệ số 0,3 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng.

  Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

  Như vậy, chị được hưởng phụ cấp độc hại đối với văn thư theo quy định của pháp luật.

  Thứ ba, về hưởng trợ cấp lần đầu với vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

  Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/ NĐ-CP đối với vùng có điều kiên kinh tế khó khăn về trợ cấp lần đâu thì:

  Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

  1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

  2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

  3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Như vây, nếu tính tổng thời gian làm việc trong các hợp đồng của bạn thì bạn đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu theo nghị định này. Nếu sau khi bạn nghỉ việc bạn vẫn chưa được trả tiền trợ cấp lần đầu thì chị có quyền truy thu khoản trợ cấp chị đáng lẽ được hưởng.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thời hạn hợp đồng, phụ cấp độc hại và trợ cấp lần đầu với viên chức. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV: Thùy Dương - Công ty luật Minh Gia.
   

    Hotline: 1900.6169