Tuấn Luật sư

Thời giờ làm việc và làm thêm giờ theo quy định hiện hành.

Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và chế độ được hưởng khi làm thêm giờ. Cụ thể như sau:

1. Luật sư tư vấn về lao động.

Hiện có bốn Bộ luật, luật điều chỉnh về lao động bao gồm Bộ luật lao động, luật việc làm, luật Bảo hiểm xã hội, luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bên cạnh đó còn có rất nhiều nghị định, thông tư đi kèm. Trong đó đề cập đến mọi vấn đề có thể phát sinh khi giao kết hợp đồng lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngời; điều kiện để chấm dứt hợp đồng đúng quy định pháp luật; trách nhiệm pháp lý khi chấm dứt hợp đồng trái quy định pháp luật; thời gian thử việc, học nghề, đào tạo nghề…

Tuy nhiên, hầu hết khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động thường quên đi mất hai khoản trợ cấp đó là trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc mà chỉ tập trung vào tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội. Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề này, đừng ngần ngại hãy liên lạc với chúng tôi qua hotlline 1900.6169 để được hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc các vấn đề pháp lý.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Minh Gia xin gửi đến bạn tình huống dưới đây để bạn có thể tham khảo và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

2. Thời giờ làm việc và làm thêm giờ theo quy định của luật hiện hành.

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Thế nào là thời gian làm việc liên tục.​

Kính chào các luật sư của Cty Luật Minh Gia! Nhờ các luật sư tư vấn giúp tôi. Cty chúng tôi đang làm là doanh nghiệp có vốn 100% của Nhật. Hiện tại các nhân viên đi làm hành chính thời gian làm việc buổi sáng từ 8h00'~12h00'; Thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi tại Cty từ 12h00'~12h50'; Thời gian làm việc buổi chiều từ 12h50' ~17h00 như vậy có được gọi là làm việc liên tục theo khoản 1, khoản 2 điều 108 của bộ Luật Lao Động 2012 không ạ và Cty có vi phạm quy định về thời gian làm việc bình thường trong ngày theo khoản 1 điều 104 luật lao động không? Công ty tôi làm việc từ thứ 2~ thứ 7 và mỗi tháng sẽ được nghĩ luân phiên 2 thứ 7.

Trả lời tư vấn:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 108 Bộ luật lao động 2012:

"1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động."

Làm việc liên tục 8 giờ được hiểu là làm việc trong 8 giờ liên tục về mặt thời gian (bao gồm cả thời gian nghỉ trong ca được tính là thời giờ làm việc). Đơn vị bạn có thời gian ngắt quãng 50 phút nghỉ giải lao, thời gian này không tính vào giờ làm việc. Vì vậy thời giờ làm việc của công ty bạn không được tính là thời gian làm việc liên tục. Tuy nhiên, thời giờ làm việc của công ty bạn đang bị quá thời giờ cho phép mỗi ngày 10 phút theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật lao động. Thời gian này phải tính là thời gian làm thêm giờ.

Về vấn đề ngoài ngày nghỉ hàng tuần, mỗi tháng người lao động được nghỉ luân phiên 2 thứ 7 là quy chế nội bộ đơn vị bạn, không trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc nghỉ luân phiên này độc lập với thời gian làm việc từng ngày.

1 |==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 2: Có đươc làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần không?​

Kính chào Luật sư! Công ty tôi làm việc nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nhưng riêng bộ phận tôi đang làm phải trực ca nên tôi được bố trí làm việc như sau: ca 2 từ 14h-22h các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và 2 ca 1 vào bất kì ngày nào trong tuần vì vậy tôi được nghỉ 2 bù ngày nhưng không cố định vào ngày nào. Xin Luật sư tư vấn giúp tôi 2 vấn đề sau:

1. Tôi làm ca 2 vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật có vi phạm luật lao động không?

2. Ngày nghỉ hàng tuần của tôi không được cố định vào bất kì ngày nào trong tuần như thế là đúng hay sai? Kính mong Luật sư tư vấn giúp tôi qua email ạ.

Trả lời tư vấn:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn như sau:

Thứ nhất, về làm thêm giờ. Điều 106 Bộ luật lao động 2012 quy định:

"1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ."

Như vậy, người sử dụng lao động được phép xếp ca làm thêm giờ cho bạn khi có sự đồng ý của bạn và tuân thủ quy định về số giờ làm thêm. 

Thứ hai, về ngày nghỉ hàng tuần.

Điều 110 Bô luật lao động quy định:

"1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động."

Bạn cần phải xem nội quy đơn vị bạn quy định ngày nghỉ hàng tuần là ngày nào. Ngày nghỉ hàng tuần quy định trong nội quy sẽ là ngày nghỉ hàng tuần của bạn. Nếu công ty không cố định ngày nghỉ hàng tuần của bạn, bạn có quyền kiến nghị yêu cầu phải cố định ngày nghỉ hàng tuần. Xác định ngày nghỉ hàng tuần sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, liên quan đến việc tính lương khi bạn phải đi làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần.

==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 3: Nghỉ bù cho ngày nghỉ hàng tuần như thế nào?

Gửi luật Minh Gia Người lao động (NLĐ) ở doanh nghiệp tôi làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 sẽ được nghỉ chủ nhật. Nếu chủ nhật đi làm doanh nghiệp sẽ trả 200 '/, mức lương ngày công làm việc . Nhưng nếu doanh nghiệp chọn phương pháp NLĐ đi làm ngày chủ nhật thì doanh nghiệp sẽ cho nghỉ bù 01 ngày thường. Vậy nghỉ bù 01 ngày đúng hay sai, NLĐ họ có được nghỉ bù 02 ngày thường không?

Trả lời tư vấn:

Chào ban! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn như sau:

Bộ luật lao động hiện nay chỉ có điểm c khoản 2 Điều 106 quy định về việc nghỉ bù cho số thời gian không được nghỉ khi làm thêm giờ nhiều ngày liên tuc trong tháng, không có quy định về việc nghỉ bù khi đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần. Nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng linh hoạt điều khoản chi trả tiền lương khi làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần. Tuy nhiên, việc nghỉ bù phải tương ứng với số tiền lương của người lao động. Khi đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần, người lao động được hưởng 200%, nếu xếp nghỉ bù thì phải tương ứng với tiền lương của người lao động là 2 ngày. 

3 |==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 4: Hỏi về thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật

Xin Chào Công ty luật Minh Gia, xin tư vấn cho tôi trường hợp sau. Tôi đang làm lao động cho 1 công ty của Nhật Bản, Khi tôi hết thời giản nghỉ thai sản là 06 tháng thì bắt đầu đi làm. Chúng tôi đi làm thì có chia ra làm 2 ca, 7h-15h và 14h-22h Tôi có nói với quản lý của tôi là do hoàn cảnh có con nhỏ thì xin sắp xếp để được đi làm giờ hành chính, 8h-15h hoặc 9h-16h (cty có chế độ nghỉ giữa ca 1h vấn tính trong thời gian làm việc) Công ty có nói tạo điều kiện cho làm hành chính trong thời gian 1 tháng, và sai 1 tháng thì phải làm ca, trong 1 tháng thì phải làm 2 ca sáng và 2 ca chiều. Vậy cho tôi hỏi công ty cho tôi đi làm ca như vậy có đúng không? bởi tôi có con nhỏ đi làm về muộn rất là bất tiệ. Xin cảm ơn

Trả lời tư vấn:

Chào Bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 155 Bộ luật lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ. Thời gian làm việc ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng hôm sau. 

Trong trường hợp này, ca làm việc từ 14h đến 22h là đủ 8 tiếng và không phải là làm việc vào ban đêm, do vậy nếu như đơn vị sắp xếp ca làm việc như vậy không trái quy định của pháp luật.

4 |==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 5: Tư vấn về lương làm thêm giờ​

Chào luật sư Luật minh Gia, hiện đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định nội bộ ngành, tiền lương làm thêm ngày lễ vào ngày bình thường được tính 200% và nếu ngày lễ trùng với ngày thứ 7 và chủ nhật được tính 300 %. Tôi muốn hỏi quy định trả lương vào ngày nghỉ như vậy có đúng quy định chưa? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Tư vấn tiền lương làm thêm giờ?

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: ( Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169 )

Gọi ngay