Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Thời gian thỉnh giảng có được tính hưởng phụ cấp thâm niên

  • 12/12/2015
  • Trần Tuấn Hùng
  • Luật sư tư vấn cách tính thơi gian hưởng phụ cấp thâm niên với chuyên viên ký hợp đồng thỉnh giảng và chuyển sang làm giáo viên


  Nội dung câu hỏi:

  Tôi băt đầu làm ở cơ quan nhà nước ngạch chuyên viên  từ tháng 8/2003, đến tháng 06/2009 tôi tham gia thỉnh gảng cho trường Đại học liên tục (có hợp đồng thỉnh giảng). Tôi đã tham gia thỉnh giảng liên tục cho đến 07/2010, tôi có Quyết định chuyển công tác về trường Đại học đó. Tuy nhiên, cho đến 02/2011, tô mới có Quyết định chuyển sang ngạch viên chức là giảng viên và giảng giảng ở trường Đại học đó cho đến nay.
  Xin hỏi trường hợp của tôi như nêu trên thời gian để nhận thâm niên nhà giáo là bao nhiêu năm, mấy phần trăm, bắt đầu tính thâm niên nhà giáo là khi nào?

  Trả lời:

  Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến cho Công ty Luật Minh Gia. Về vấn đề của bạn, Luật Minh Gia xin được giả đáp như sau:
   
  Về thời gian thỉnh giảng của bạn:

  Theo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục (bạn hành kèm thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011), tại khoản 1, Điều 7 quy định về hợp đồng thỉnh giảng như sau:

  “Điều 7. Hợp đồng thỉnh giảng

  1. Đối với nhà giáo thỉnh giảng là cán bộ, công chức, viên chức
  a) Hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc. Việc giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng thực hiện theo các quy định tại Mục 7 Chương XVII Bộ luật Dân sự. Không thực hiện hợp đồng lao động đối với hoạt động thỉnh giảng của cán bộ, công chức, viên chức.
  b) Trong hợp đồng thỉnh giảng phải có điều khoản nhà giáo thỉnh giảng cam kết bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.
  2. Đối với nhà giáo thỉnh giảng không phải là cán bộ, công chức, viên chức
  a) Đối với các hoạt động nêu tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2 Quy định này, hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng lao động đã được quy định tại Bộ luật Lao động. Việc giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng, việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo các quy định của pháp luật về lao động.
  b) Đối với hoạt động thỉnh giảng nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định này, hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc. Việc giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng thực hiện theo các quy định tại Mục 7 Chương XVII Bộ luật Dân sự.”
   
  Theo quy định tại Điều này thì hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc hoặc hợp đồng lao động, do đó các bên có hoàn toàn quyền thỏa thuận với nhau về mọi vấn đề. Và vấn đề phụ cấp thâm niên hoặc thời gian tính phụ cấp thâm niên sẽ thực hiện theo như thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu có thỏa thuận về vấn đề này, thời gian tính phụ cấp thâm niên nhà giáo của bạn sẽ được tính từ thời điểm ghi trong hợp đồng thỉnh giảng.
   
  Trong trường hợp, hợp đồng thỉnh giảng không quy định vấn đề này, thì theo quy định Điều 12, Nghị định  số 54/2011/NĐ-CP về  điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:
   
  “1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên
  Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.
  2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên
  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;
  b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.
  3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
  a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
  b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
  c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
  d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử”.
   
  Như vậy, theo quy định tại Điều này thì thời gian bạn được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề giáo sẽ được tính từ khi bạn giảng dạy, giáo dục trong trường đại học đủ 5 năm (60 tháng).

  Thời gian công tác trước đó của bạn nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì sẽ được cộng gộp vào thời gian giảng dạy để được hưởng phụ cấp.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thời gian thỉnh giảng có được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV – Công ty Luật Minh Gia
   

    Hotline: 1900.6169