Triệu Lan Thảo

Thời gian nộp bảo hiểm để đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Nghỉ sinh con và muốn được hưởng chế độ thai sản thì bạn phải đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau: Xin chào luật sư! Luật sư cho em hỏi: Em tham gia đóng bảo hiểm ở công ty từ tháng 1/3/2015 đến 1/9/2015. Trong trường hợp nếu em sinh vào khoảng từ ngày 20/8 đến 30/8 thì em có được hưởng chế độ thai sản không ạ? Em xin cảm ơn!

 

Thời gian nộp bảo hiểm để đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản
Lao động nữ mang thai


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy định như sau:

“Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo đó, trong trường hợp bạn nghỉ sinh con và muốn được hưởng chế độ thai sản thì bạn phải đảm bảo điều kiện: đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh.

Có nghĩa là trong khoảng thời gian từ 20/8/2014 đến 20/8/1015, bạn phải đóng bảo hiểm đủ 6 tháng. Tuy nhiên, theo thông tin bạn gửi về thì bạn đóng bảo hiểm từ 1/3/2015 đến 1/9/2015, thời gian đóng bảo hiểm là tròn 6 tháng, nhưng thời gian đóng bảo hiểm của những tháng sau không thuộc vào khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Do đó, bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. 

Trân trọng!
CV. Lương Sen. Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí