Nguyễn Thị Biển

Thời gian nghỉ thai sản được tính thời gian nâng lương không

Luật sư tư vấn về việc nghỉ hưởng chế độ thai sản, nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn với viên chức. Nội dung tư vấn như sau:

Xin chào các anh, chị Luật sư! Tôi hiện đang là giáo viên hưởng lương hệ số 3,00 tính từ ngày 1/12/2015. Tính đến ngày 1/12/2018 tôi sẽ nâng lương thường xuyên lên hệ số 3,33. Nếu làm chế độ nâng lương trước thời hạn 12 tháng thì tôi sẽ phải làm năm 2017. Tuy nhiên, vừa qua tôi có nghỉ do đau ốm và không hưởng lương 10 ngày. Thời gian nghỉ không lương của tôi dưới 11 ngày thì vẫn được tính để xét nâng lương thường xuyên theo Thông tư 08/2013. Xin hỏi tôi có được đủ điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn hay không? Cho tôi hỏi 1 trường hợp nữa là thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng thì vẫn được tính để xét nâng lương thường xuyên theo Thông tư 08/2013. Vậy nếu trong thời gian giữ bậc lương cũ tôi có nghỉ thai sản 6 tháng thì tôi có được xét nâng lương trước hạn hay không? Xin chân thành cảm ơn và mong được các anh, chị Luật sư tư vấn giúp

.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 3 Thông tư 08/2013/TT – BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có quy định như sau:

Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Theo đó để được nâng bậc lương trước thời hạn bạn sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Thứ nhất, cần đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn theo khoản 2 điều 2 đó là:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Thứ hai, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản

Thứ ba, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên. Theo đó thời gian thai sản được tính thời gian nâng lương thường xuyên theo quy định tại điểm b,  khoản 1 điều 2 thông tư 08/2013

Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

Thứ tư, đáp ứng tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 điều 3 Thông tư 08/2013/TT - BNV 

Như vậy, từ những quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn, thời gian bạn nghỉ ốm đau hay thời gian nghỉ thai sản vẫn tính vào thời gian nâng lương thường xuyên. Điều quan trọng là bạn phải đáp ứng điều kiện là chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến 31/12 của năm xét nâng lương trước hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để nâng lương thường xuyên. Ví dụ như nếu bạn đã đáp ứng tiêu chuẩn trên nhưng thời gian xét nâng lương trước hạn là tháng 10/2017 mà thời hạn nâng lương thường xuyên đến tháng 12/2018 thì thời điểm tháng 10/2017 bạn cũng không đủ điều kiện nâng lương trước hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Hà Tuyền  - Luật Minh Gia

Gọi ngay