Hoài Nam

Thời gian nghỉ hưởng thai sản khi con trên 60 ngày tuổi bị mất

Luật sư cho tôi hỏi về hưởng thai sản như sau: Người lao động nữ bên tôi nghỉ chế độ thai sản 6 tháng. Nhưng trong thời gian đó thì con của chị ấy bị chết, đứa bé được 5 tháng 20 ngày thì mất. Tôi xin hỏi là chị ấy sẽ được nghỉ bao lâu nữa? Có được nghỉ 30 ngày nữa kể từ ngày con chị ấy mất không?Hay là hết 6 tháng chế độ thôi. Xin cảm ơn!

 

>> Tư vấn thắc mắc về chế độ thai sản qua điện thoại: 1900.6169 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

 

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

 

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

 

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 

a) 05 ngày làm việc;

 

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

 

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

 

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

 

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.”.

 

Như vậy, theo quy định trên nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

 

Đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu người lao động đã nghỉ hưởng chế độ thai sản được 5 tháng 20 ngày thì người này chỉ được nghỉ thêm 10 ngày (thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản không vượt quá 06 tháng).
Chào bạn!

 

Ngoài ra, bạn tham khảo nội dung tư vấn áp dụng Văn bản pháp luật tại thời điểm gửi câu hỏi như sau:

 

Khoản 1 điều 157 Bộ Luật Lao Động 2012 quy định:

 

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

 

Thời gian nghỉ sinh được quy định theo Luật bảo hiểm sẽ được thay thế theo quy định của Luật Lao động là 06 tháng.

 

Theo quy định tại khoản 2 điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

 

Như vậy căn cứ theo quy định này trường hợp bạn nêu trên là thuộc trường hợp người lao động sinh con từ 60 ngày tuổi trở lên mà con mất thì kể từ ngày con mất mẹ được nghỉ việc 30 ngày, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản không vượt quá 06 tháng. Với trường hợp bạn nêu, nếu người lao động đã nghỉ hưởng chế độ thai sản được 5 tháng 20 ngày thì người này chỉ được nghỉ thêm 10 ngày.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thời gian nghỉ hưởng thai sản khi con trên 60 ngày tuổi bị mất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ: 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV Lê Yến - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí