LS Vy Huyền

Thời gian nghỉ hàng tuần và tiền lương làm việc ngày lễ, tết

Luật sư tư vấn về vấn đề thời gian nghỉ hàng tuần và tiền lương tăng thêm cho người lao động. Cách tính tiền lương làm thêm cho người lao động trong ngày lễ, tết


Nội dung cần tư vấn:

Em có một vài thắc mắc, xin Luật sư tư vấn giúp em 2 vấn đề:

Theo Khoản 1 Điều 110 BLLĐ quy định mỗi tuần người lao động được nghỉ 24 giờ liên tục và trong trường hợp đặc biệt không đảm bảo được điều kiện trên thì người lao động được nghỉ bình quân 1 tháng 4 ngày. Vậy trong 1 tháng công ty cho công nhân làm liên tục 26 ngày sau đó cho nghỉ liên tục 4 ngày, có vi phạm luật lao động không?

Trong các ngày nghỉ lễ tết theo quy định tại Khoản 1 Điều 115 BLLĐ công ty vẫn bắt công nhân đi làm, vậy có được hay không? và nếu được thì công ty phải tính lương như thế nào? Kính mong Luật sư tư vấn sớm cho em. Xin trân trọng cảm ơn.
 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, về quy định tại Điều 110 Bộ luật lao động năm 2012 về nghỉ hàng tuần:
 
1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
 
2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
 
Tuy vậy việc công ty cho người lao động làm việc liên tục 26 ngày và cho nghỉ 4 ngày liên tục là không trái quy định pháp luật. Tuy nhiên việc này phải phụ thuộc vào tính chất công việc có chu kỳ đặc biệt và phải được ghi rõ trong nội quy lao động.
 
Thứ hai, về tiền lương làm thêm trong ngày lễ, tết theo Khoản 1 Điều 115, Điều 97 quy định cụ thể về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:
 
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
 
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
 
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
 
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
 
Như vậy, nếu công ty yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ thì tiền lương sẽ ít nhất bằng 300% tiền lương ngày làm việc bình thường, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Nếu người lao động làm thêm vào ban đêm thì sẽ được thêm 30%  tiền lương của ngày làm việc bình thường.
 
Điều 6 Khoản 1 Thông tư 23/2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định công thức tính tiền lương làm thêm giờ như sau:
 
1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:
 

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ làm thêm

 
Trong đó:
 
a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm);
 
b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;
 
c) Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;
 
d) Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.
 
Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

 

Trân trọng.
Luật gia: Trần Hoàng Việt – Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí