Trần Tuấn Hùng

Thời gian nâng bậc lương khi chuyển từ ngạch trung cấp sang ngạch đại học

Hiện đang công tác trong cơ quan nhà nước được 4 năm, tuy nhiên trước đây em hưởng lương là hệ số trung cấp và sau đó có nâng lên 2 bậc lương. Bây giờ thì em có bằng đại học. Vậy cho em hỏi khi em hưởng lương bằng đại học thì chu kỳ nâng bậc lương của em trước đây vẫn được tính hay là khi hưởng bằng đại học là phải quay lại từ đầu.

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến cho Công ty Luật Minh Gia. Về vấn đề của bạn Luật Minh Gia xin được giải đáp như sau:

Như nội dung bạn đã trình bày, thì chúng tôi hiểu rằng bạn đang là cán bộ hoặc viên chức trong cơ quan nhà nước.

Theo quy định tại điểm a, khoản 4, chương III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp nhà nước thì:
 
“ Cán bộ, công chức, viên chức nâng ngạch.
a) Trường hợp khi nâng ngạch mà chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ (ngạch đang giữ trước khi nâng ngạch), thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch được bổ nhiệm (khi nâng ngạch).
Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch được bổ nhiệm được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch được bổ nhiệm so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch; nếu nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (riêng trường hợp có ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 mà tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 2004 có hệ số lương cũ ở ngạch cũ thấp hơn hệ số lương cũ ở ngạch được bổ nhiệm, khi tính chuyển xếp sang lương mới có hệ số lương mới ở ngạch cũ cao hơn hệ số lương mới ở ngạch được bổ nhiệm, thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch được bổ nhiệm được tính kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)”
.

Và tại khoản 10, Mục III thông tu nêu trên hướng dẫn chuyển tiếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ quan và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước thì: trình độ đại học xếp vào ngạch chuyên viên loại A1; trình độ cao đẳng xếp vào ngạch viên chức loại A0. Tính từ bậc 1, đối với loại A1, A0 thì cứ đủ 36 tháng (không tính năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật) thì được nâng một bậc.

Theo  Bảng 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thì viên chức loại A0: bậc 1, hệ số lương 2.10; bậc 2, hệ số lương 2.41; viên chức loại A1: bậc 1, hệ số lương 2.34; bậc 2, hệ số lương 2.67.

Trường hợp của bạn hưởng lương hệ trung cấp sau đó nâng lên 2 bậc nghĩa là hiện tại bạn đang hưởng lương bậc 3, hệ số 2.26. Nên khi chuyển sang ngạch đại học thì bậc lương của bạn sẽ là 2.34 (hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ngạch được bổ nhiệm).

Về thời hạn nâng lương: Do chênh lệch giữa hệ số lương mới và lương cũ của bạn là 0,08 < chênh lệch giữa hai hệ số lương liền kề trong ngạch cũ là 0,20. Do đó, thời gian tính lần nâng lương tiếp theo cho bạn sẽ tính từ ngày bạn hưởng lương theo hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thời gian nâng bậc lương khi chuyển từ ngạch trung cấp sang ngạch đại học. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Nguyễn Thanh Quý – Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay