Trần Phương Hà

Thời gian công tác để xem xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện

Luật sưu tư vấn trường hợp công chức xã có thời gian được tăng cường lên làm việc tại UBND huyện thì thời gian này có tính là thời gian công tác để xem xét chuyển thành công chức cấp huyện không? Nội dung tư vấn như sau

Nội dung câu hỏi:Thưa công ty luật Minh Gia.Hiện nay tôi đang là cán bộ công chức xã chức danh Văn phòng - Thống kê đang trong thời gian tập sự 12 tháng, tuy nhiên tôi lại đang được tăng cường lên làm việc tại Văn phòng UBND huyện. Theo tôi được biết, điều kiện để công chức xã được trở thành công chức huyện là phải làm cán bộ công chức xã 5 năm trở lên. Vậy xin hỏi Quý Công ty: Thời gian tôi được tăng cường lên Văn phòng UBND huyện có được tính vào thời gian 5 năm đấy không? Và sẽ là tiến hành theo hình thức thi hay xét tuyển?Rất mong nhận được sự quan tâm giải đáp của Quý Công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, công chức cấp xã được xem xét chuyển thành công chức cấp huyện khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như sau

"Điều 25. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển

Cán bộ cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức được xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên trong trường hợp có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1. Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

3. Có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn.

4. Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

5. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng."

Như vậy, một trong các điều kiện để bạn chuyển thành công chức cấp huyện đó là anh có thời gian làm cán bộ công chức cấp huyện từ đủ 60 tháng trở lên. Thời gian anh được tăng cường làm việc tại UBND cấp huyện vẫn là thời gian anh đang là công chức cấp xã nên được xem xét để tính thời gian chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động- Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay