LS Hoài My

Thời điểm đóng BHXH tự nguyện quy định thế nào?

Về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu người tham gia BHXH tự nguyện chọn phương thức đóng 03 tháng một lần, tuy nhiên cơ quan bảo hiểm đóng thiếu tháng cho người tham gia thì người tham gia bảo hiểm có được yêu cầu cơ quan BH đóng bù lại được không? Nếu cơ quan BH không đóng bù thì phải giải quyết như nào? Luật Minh Gia giải đáp mọi vướng mắc liên quan qua bài viết sau đây:

1. Tư vấn về thời điểm tham gia BHXH tự nguyện

- Với mong muốn được hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất nên rất nhiều người tham gia BHXH tự nguyện để đóng đủ 20 năm bảo hiểm. Vậy phương thức đóng như nào? Mức đóng BHXH như nào?  Nếu bạn đang có ý định tham gia BHXH tự nguyện hoặc đang thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mà có những vướng mắc thì hãy gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Minh Gia chúng tôi sẽ trợ giúp bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông qua tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn sau đây:

2. Quy định về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Câu hỏi:

Chào Luật sư, tôi có một thắc mắc về bảo hiểm xã hội tự nguyện muốn Luật sư tư vấn ạ. Tôi có tham gia đóng BHXH tự nguyện từ tháng 5/201x - 10/202x với hình thức đóng 3 tháng 1 lần. Nộp cho đại lý thu ở phường nơi tôi ở. Đến tháng 11/20xx tôi xin được việc làm và báo giảm BHXHTN để công ty đóng tiếp từ tháng 11/20xx. Khi công ty gửi bản để soát quá trình đóng thì tôi thấy trong quá trình đóng BHXHTN lại ghi 2 tháng tôi không đóng, đó là tháng 2/20xx và tháng 10/20xx. Trong đó tôi có giữ tờ biên lai thu của đại lý và biên lai nộp tiền của ngân hàng. Ngân hàng ghi lí do nộp là nộp tiền BHXH từ tháng 2-4/20xx. Trong 3 tháng đấy, tháng 2 tôi chưa đóng nhưng đầu tháng 3 tôi mới đóng và khi nộp ngân hàng cũng ghi rõ ở biên lai nộp là từ tháng 2-4/20xx.

Tôi muốn hỏi Luật sư tại sao quản lý thu ở bảo hiểm không báo nộp cho tôi tháng 2 mà lại là tháng 3 trong khi ngân hàng họ có ghi là nộp từ tháng 2. Và tháng 10/20xx cũng vậy tôi đã nộp hết tháng 10 tôi mới báo giảm tại sao bảo hiểm không ghi mà lại thoái thu cho tôi hai tháng đó và trả lại tiền. Tôi không cần tiền họ thoái thu mà tôi chỉ cần BH ghi cho đủ số tháng tôi đã tham gia. Khi tôi báo giảm họ xem là vì hai tháng đấy tôi không tham gia nên trả lại tiền. Mà tôi đóng 3 tháng là đủ.

Tôi xin hỏi Luật sư như vậy BH quản lý thu có đúng không và tôi phải làm gì để nối tiếp hai tháng đó. Rất mong được tư vấn từ Luật sư sớm nhất. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi lời đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

- Về thời điểm đóng BHXH tự nguyện

Điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định Thời điểm đóng BHXH như sau:

“1. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với phương thức đóng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được thực hiện như sau:

a) Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;

b) Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;

c) Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;

d) Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

...

3. Quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đóng bảo hiểm xã hội thì được coi là tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng”.

Theo đó, thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với phương thức đóng hằng tháng là trong tháng; phương thức đóng 03 tháng một lần là trong 03 tháng đó; phương thức đóng 06 tháng một lần là trong 06 tháng đó…

>> Tư vấn quy định về thời điểm đóng BHXH tự nguyện, gọi: 1900.6169

Trong trường hợp của bạn, bạn chọn phương thức đóng 03 tháng một lần vì vậy thời điểm đóng của bạn là trong khoảng thời gian 3 tháng (bạn có thể đóng bất kỳ ngày nào trong 3 tháng đó).

- Về việc không ghi nhận số tiền đóng BHXH tự nguyện

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có nộp tiền cho cơ quan bảo hiểm để đóng tiền tháng 2, 3,4 và tháng 10 (có biên lai thu tiền) nhưng cơ quan bảo hiểm không ghi nhận bạn đóng tháng 2 và tháng 10 đó. Như vậy, nếu như cơ quan bảo hiểm không đóng cho bạn 2 tháng đó là không phù hợp theo quy định pháp luật, bạn có thể yêu cầu cơ quan bảo hiểm đóng bù lại 2 tháng đó cho bạn. Nếu như cơ quan bảo hiểm không đóng bù cho bạn thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại đến cơ quan bảo hiểm đó để được giải quyết.

---

3. Tư vấn về đóng BHXH tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng BHXH

Câu hỏi:

Năm 20xx tôi đi làm tại cơ quan của Nhà nước và có tham gia đóng BHXH tại Tp.H. Tháng 9/20xx tôi lấy chồng xin nghỉ làm tại cơ quan nhà nước ở Tp.H và chuyển ra QT để sinh sống. Từ Tháng 12/20xx đến nay, do chưa xin được việc làm nên tôi tham gia đóng BHXH tại một Doanh nghiệp tư nhân. Mức đóng hiện tại đến tháng 12/20xx là 1.530.000 đồng/tháng (tôi không làm việc ở doanh nghiệp này nhưng hàng tháng đến nộp tiền BHXH nhờ doanh nghiệp đóng).

Cho tôi hỏi:

1. Nếu tôi nghỉ tham gia đóng BHXH ở doanh nghiệp này mà tham gia đóng BHXH tự nguyện theo Quý đến khi xin được việc làm thì cách tính BHXH sẽ được tính như thế nào?

2. Nếu nghỉ đóng BHXH ở doanh nghiệp này và chờ đến khi xin được việc làm mới tham gia đóng BHXH lại thì lúc ấy BHXH sẽ được tính như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Gia của chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

- Thứ nhất, Đối với mức đóng khi tham gia  BHXH tự nguyện

Theo quy định tại Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“... Hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.”

Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng.

Đối với BHXH tự nguyện, Nhà nước khuyến khích công dân tham gia BHXH tự nguyện, bạn có thể cọn hình thức đóng theo quý và mức đóng sẽ lấy mức đóng hàng thắng làm chuẩ tức là: 3 x 22% mức thu nhập hằng tháng do NLĐ lựa chọn.

- Thứ hai, về nghỉ việc không tham gia BHXH

Trường hợp bạn nghỉ đóng BHXH bắt buộc và cũng không tham gia BHXH tự nguyện thì theo quy định tại Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy trường hợp của bạn nếu chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu và cũng không thuộc các trường hợp được hưởng bảo hiễm xã hội một lần theo Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí