Nguyễn Thị Lan Anh

Thanh toán tiền lương ngày nghỉ hằng năm

Luật sư tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động về vấn đề thanh toán tiền lương ngày nghỉ hằng năm nhưng chưa được giải quyết khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tiền lương nghỉ hằng năm được xác định như thế nào? Mức chi trả ngày nghỉ hằng năm cụ thể ra sao?

1. Luật sư tư vấn quy định về ngày nghỉ hằng năm:

Theo quy định hiện hành, ngày nghỉ hằng năm là ngày nghỉ có hưởng lương. Theo đó, ngưới sử dụng lao động có trách nhiệm cho người lao động nghỉ và thanh toán tiền lương theo quy định.

Ngày nghỉ hằng năm có thể khác nhau khi được xác định dựa trên thâm niên làm việc. Để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn cần nắm rõ cách xác định tiền lương và thời gian nghỉ phép hàng năm. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua một trong các phương thức sau: 

- Tư vấn trực tiếp tại văn phòng

- Tư vấn qua email: lienhe@luatminhgia.vn

Tư vấn qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6169

Bạn cũng có thể tham khảo tình huống cụ thể dưới đây để có thêm hướng xử lý quyền lợi của mình khi nghỉ việc.

2. Luật sư tư vấn về trường hợp thanh toán tiền lương ngày nghỉ hằng năm:

Nội dung tư vấn: Tôi công tác liên tục  tại 1 công ty cổ phần từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 4/2019 thì chấm dứt HĐLĐ. Từ đó tới ngày nghỉ tôi chưa nghỉ phép năm cũng không có thỏa thuận gì hàng năm với công ty việc đó. Vậy nay tôi cố được thanh toán tiền nghỉ phép năm cộng dồn từ đó đến nay không. Trân trọng nhờ Luật sư tư vấn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Vấn đề nghỉ phép năm được Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a)12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.”

Ngoài ra, thời gian nghỉ phép năm của bạn sẽ tăng thêm theo thâm niên làm việc quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2012:

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

Đồng thời vấn đề thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ căn cứ theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2012:

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Như vậy, việc thanh toán tiền lương những ngày nghỉ hằng năm chưa nghỉ là nghĩa vụ bắt buộc của phía người sử dụng lao động và cũng là quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động khi chấm dứt hợp đồng.

Trong suốt thời gian bạn làm việc mà bạn chưa nghỉ phép năm, công ty không thực hiện thanh toán tiền nghỉ phép năm hàng năm và hai bên không có bất kỳ thỏa thuận nào khác thì bạn có quyền yêu cầu cộng dồn thời gian chưa nghỉ. Khi bạn chấm dứt hợp đồng với công ty, thì công ty có trách nhiệm phải thanh toán bằng tiền những ngày bạn chưa nghỉ đó. Những ngày nghỉ hàng năm sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Trong thời hạn 7 ngày (trường hợp phức tạp nhưng không quá 30 ngày) kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty phải thực hiện trách nhiệm thanh toán tiền nghỉ hàng năm cho người lao động mà không phụ thuộc vào chính sách làm việc của công ty đó.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí