Phạm Diệu

Thanh toán các khoản trợ cấp và bảo hiểm cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi làm việc Từ ngày 01/08/2006 đến 31/12/2006 thử việc 4 tháng, Từ ngày 01/01/2007 đến 30/09/2015 HĐLĐ chính thức. Ngày 01/10/2015 tôi làm đơn xin nghỉ việc.
Kính gửi Luật sư Minh Gia, Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp về trường hợp thôi việc.
Tôi đã làm việc :
Từ ngày 01/08/2006 đến 31/12/2006 Thử việc 4 tháng.
Từ ngày 01/01/2007 đến 30/09/2015 HĐLĐ chính thức.
Tôi đã nghỉ sinh 02 lần = 10 tháng.
- Ngày 01/10/2015 tôi làm đơn xin nghỉ việc.
Công ty đã thanh toán trợ cấp cho tôi như sau:
- 2 năm 06 tháng = 1,5 tháng lương ( bình quân 06 tháng liền kề trước khi thôi việc).
( 4 tháng thử việc và 02 năm ( 2007 -2008) từ 01/01/2009 đã đóng BHTN.
- BHTN thanh toán theo các năm đóng BHTN ( từ 01/01/2009 - 30/09/2015) trừ 10 tháng sinh 02 lần ( vì khi sinh đã giảm không đóng BHYT-BHXH-BHTN).
Tôi đã được nhận tiền thanh toán BHXH cho 02 lần sinh.
Như vậy Công ty thanh toán như trên đã đúng chưa. Khoảng thời gian 10 tháng sinh Công ty có tính vào thời gian trợ cấp thôi việc cho tôi không.
 
Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia, Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:
 
Trường hợp của bạn, theo điều 48 Bộ Luật Lao động 2012, khi chấm dứt HĐLĐ, người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc:
 
Điều 48. Trợ cấp thôi việc
 
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
 
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
 
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.
 
Như vậy, bạn đã làm việc tại công ty 08 năm 9 tháng trong đó, có đóng BHTN từ 01/1/2009, do đó, bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp với 2 năm 6 tháng làm việc chưa đóng BHTN với mức hưởng 1,5 tháng lương bình quân 06 tháng liền kề trước khi thôi việc. Tiền trợ cấp này công ty đã tính đúng.
 
Theo khoản 2 điều 35 Luật BHXH 2006, thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, có nghĩa là thời gian bạn nghỉ thai sản vẫn được tính vào thời gian đóng BHXH nhưng thực tế NSDLĐ và bạn không phải đóng BHXH. Do đó, khi tính Bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm đã xác định đúng thời gian hưởng bảo hiểm của bạn.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thanh toán các khoản trợ cấp và bảo hiểm cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
CV: Ngô Thị Ngọc Anh

Gọi ngay