Vy Huyền

Thân nhân muốn hưởng trợ cấp tuất hằng tháng giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Trước khi mất bố hiện đang hưởng lưu hưu 2 tháng, vậy thân nhân sẽ được hưởng những khoản trợ cấp gì? Khi bà mất có được hưởng trợ cấp Tuất hằng tháng nữa không? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Nội dung tư vấn: Xin hỏi luật minh gia: Bố tôi sinh năm 1958 làm việc tại 1 UBND xã tôi không biết năm ông đi làm là từ bao giờ đến năm 2012 thời điểm ông bị tai biến( bị liệt toàn thân) thì ông đang giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân xã và có ý định nghỉ hưu sớm để được hưởng cục nhưng không được. Tháng 11 năm 2013 thì bố tôi qua đời khi đó bố tôi mới được hưởng 2 tháng lương hưu. mẹ tôi sinh năm 1962 ( giấy tờ khác sinh năm 1960), năm bố tôi mất tôi còn có em trai chưa đủ 18 tuổi, bà nội  tôi vẫn còn chưa mất, tôi thấy mẹ tôi và em tôi đi ra chỗ bảo hiểm làm được 1 cái sổ mỗi tháng mẹ tôi đc nhận hơn 500 ngàn. Đến cuối năm 2017 bà nội tôi mất thì mẹ tôi không còn được hưởng chế độ đó nữa.

Vậy cho tôi xin hỏi luật sư luật minh gia: Tiền bảo hiểm của bố tôi, bố tôi mất là hết đúng không? Bên bảo hiểm cắt tiền hỗ trợ cho mẹ tôi như vây có đúng không?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bố bạn mất tháng 11/2013, khi đó bố bạn đã hưởng lương hưu được 2 tháng. Do thời điểm bố bạn mất là năm 2013, nên chế độ bảo hiểm xã hội sẽ áp dụng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006, bao gồm các chế độ trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hàng tháng:

Căn cứ theo quy định tại Điều 63 về Trợ cấp mai táng của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau :

1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với trường hợp này của bạn, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, bố bạn hiện đang hưởng lương hưu sau đó mất thì người lo mai táng sẽ được nhận một lần trơ cấp mai táng. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương tối thiểu chung tại thời điểm mà bố bạn mất.

Ngoài ra, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng theo theo quy định tại Điều 64 về Các trưởng hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau :

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Trong trường hợp của bố bạn, theo quy định tại Điều 64 nêu trên thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi bố bạn mất gồm: em trai bạn dưới 15 tuổi hoặc dưới 18 tuổi còn đang đi học và bà nội ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập và là người bố bạn đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Do đó khi em trai bạn đủ 18 tuổi và bà nội bạn mất thì sẽ không còn được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của bố bạn.

Trân trọng.
 

Phòng Luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí