Lò Thị Loan

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi chấm dứt HĐLĐ

Tôi năm nay 36 tuổi, tôi đã đóng bảo hiểm bắt buộc từ năm 2008. Năm nay tôi muốn xin nghỉ nhà nước để đóng tiếp bảo hiểm tự nguyện có được không? Xin luật sư tư vấn giúp tô cụ thể: Đối tượng và điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Các chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó có được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không? Tôi xin cảm.

 

>> Tư vấn thắc mắc về tham gia BHXH, gọi: 1900.6169 

 

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Căn cứ Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014được hướng dẫn bởi Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:

 

“Điều 8. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

 

1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

 

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

 

1.2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

 

1.3. Người lao động giúp việc gia đình;

 

1.4. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

 

1.5. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 

1.6. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

 

1.7. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

 

1.8. Người tham gia khác.

 

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến BHXH tự nguyện.”

 

Nếu đáp ứng các điều kiện trên thì sau khi nghỉ bạn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn cần chú ý, đối với bảo hiểm tự nguyện sẽ không có chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

 

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

 

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

 

a) Ốm đau;

 

b) Thai sản;

 

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 

d) Hưu trí;

 

đ) Tử tuất.

 

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

 

a) Hưu trí;

 

b) Tử tuất.

 

3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.”

 

Ngoài ra, bạn tham khảo nội dung tư vấn áp dụng Văn bản pháp luật tại thời điểm gửi câu hỏi như sau: 

 

Căn cứ Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm những người là công dân Việt Nam đang trong độ tuổi lao động và không thuộc một trong những trường hợp sau:
 
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
b) Cán bộ, công chức, viên chức;
c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
Nếu đáp ứng các điều kiện trên thì sau khi nghỉ bạn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn cần chú ý, đối với bảo hiểm tự nguyện sẽ không có chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chỉ gồm các chế độ sau:
 
a) Hưu trí;
b) Tử tuất.”
 
Bên cạnh đó thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi chấm dứt HĐLĐ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ: 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV: Nguyễn Ngọc – Công ty Luật Minh Gia.

Tư vấn miễn phí