Trần Phương Hà

Tham gia bảo hiểm đầy đủ nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa luật sư tôi xin tư vấn như sau: Tôi công tác tại Trường cao đẳng nghề số 3 Bộ quốc phòng từ tháng 6 năm 2010. Tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 7 năm 2015. Tôi có tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ. Tôi có hỏi về trợ cấp thôi việc thì nhân viên kế toán phụ trách tiền bảo hiểm trả lời là đối tượng của tôi là không được.

Chỉ những đối tượng không tham gia đóng bảo hiểm mới được hưởng (Vì trường tôi có nhiều thầy cô đã về hưu và xin đi dạy thêm nên không tham gia bảo hiểm)
Tôi xin hỏi như vậy có đúng không?. Tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc không?
Xin tổng đài giải đáp và tư vấn giúp tôi. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Theo thông tin mà bạn đã cung cấp: Bạn công tác tại Trường cao đẳng nghề số 3 Bộ quốc phòng từ tháng 6 năm 2010, tham gia bảo hiểm đầy đủ và xin chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 7 năm 2015.
 
Trường hợp của bạn xin chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động 2012.
 
Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động nếu người lao động đáp ứng những điều kiện sau:
 
Điều 48. Trợ cấp thôi việc
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
 
Thứ nhất, bạn đã làm việc 5 năm. Do đó, bạn sẽ có quyền được hưởng trợ cấp thôi việc, mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương.

Trong đó: thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
 
Thứ hai, quy định về Bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
 
Bạn làm việc và tham gia bảo hiểm từ năm 2010. Tức là thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn là 5 năm.
 
Như vậy, đối với trường hợp của bạn được xác định:
(Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc) = (thời gian làm việc thực tế) – (thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp)                     
                                                                = 5                                       -   5
                                                                = 0

Chính vì vậy, trường hợp của bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006 như sau:
 
Điều 82. Trợ cấp thất nghiệp

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:
b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

Trân trọng
Luật gia Nguyễn Thương - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí