Luật sư Vũ Đức Thịnh

Tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP - làm việc những vị trí nào?

Nội dung đề nghị tư vấn: Em làm việc tại Trung Tâm CNTT trực thuộc Sở Thông Tin & Truyền Thông Bắc Giang là cán bộ HĐ không xác định thời hạn. Mức lương hiện tại của em là ở bậc 2, hệ số 2,06 ngạch cán sự, vậy e xin hỏi e có thuộc đối tượng tăng lương cho đối tượng có hệ số 2,34 bắt đầu từ ngày 1/1/2015 không ? Mà hiện tại đến thời điểm này hàng tháng cơ quan em vẫn chi trả cho em ở mức 2,06 . Em xin chân thành cảm ơn.

Tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP - làm việc những vị trí nào?
Tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP - làm việc những vị trí nào?
 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP có quy định về đối tượng áp dụng để được tăng lương:

“1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

…”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn làm việc tại Trung tâm CNTT trực thuộc Sở Thông Tin & Truyền Thông Bắc Giang là cán bộ HĐ không xác định thời hạn, và đang hưởng hệ số lương 2,06 do đó, bạn thuộc trường hợp được tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

 

Trân trọng !
Luật gia: Vũ Đức Thịnh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí